Carta a la Cancellera federal, Angela Merkel

Traducció catalana: Pere Grau i Rovira (Hamburg)

image_pdfimage_print

Traducció catalana de la carta del Prof. Axel Schönberger

a la cancellera federal alemanya Angela Merkel (Angela.Merkel@bundestag.de)

i a la seva consellera de justícia Katarina Barley (Katarina.Barley@bundestag.de)

del dia 22 d´abril de 2018

Molt respectada Sra. Cancellera federal,
Molt respectada Sra. Consellera,

L’expert independent de les Nacions Unides per al foment d’un ordre mundial democràtic i just, l’ex-alt funcionari de l’ONU i expert en dret internacional, Prof. Dr. Alfred de Zayas, va publicar el gener del 2018 un informe en castellà sobre la crisi a Catalunya. Per la força explosiva de les constatacions que s’hi fan i les seves conseqüències per a la política i la justícia alemanyes l’he fet accessible en traducció alemanya. De les explicacions precises de l’expert de l’ONU, i en tant que es comparteixi la seva interpretació del dret, se’n desprenen pels òrgans estatals de la República Federal Alemanya com a mínim tres conseqüències importants:

1. L’aplicació de la Convenció per la Protecció dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals actualment a Espanya no està garantida, cosa que fa que els catalans que són perseguits políticament i que vénen d’Espanya a Alemanya tenen un dret d’asil garantit per la Llei Fonamental alemanya.

Publicitat

2. Les autoritats i institucions alemanyes, a causa de la prioritat vinculant del dret internacional, que Alemanya accepta, i que pel que fa als drets humans està per damunt de la llei fonamental, han d’abstenir-se sense excepcions de totes les accions i actuacions jurídiques que siguin susceptibles de donar suport a la criminalització per part de l’Estat espanyol de l’ús pacífic i democràtic del dret humà d’autodeterminació per part del poble català.

3. Els policies i jutges alemanys que rebin instruccions per detenir o obrir expedient a polítics catalans criminalitzats per Espanya per advocar per l’ús pacífic i democràtic del dret humà d’autodeterminació del poble català, d’acord amb l’informe de l’acreditat expert en dret internacional, haurien de tenir, per motius de consciència, dret a denegar la seva participació en activitats o resolucions d’aquesta mena, ja que una criminalització de polítics catalans té un potencial de greu vulneració dels drets humans, de la qual es podrien fer còmplices.

Com és sabut, la República Federal Alemanya també és un Estat membre de les Nacions Unides. Com a tal ha acceptat legalment els tres documents següents, per ratificació i publicació en el Butlletí de Lleis Federals, i així s’ha compromès sense reserves al reconeixement dels drets humans:

— Carta de les Nacions Unides: Llei d’entrada de la República federal Alemanya a la Carta de les Nacions Unides del 6 de juny del 1973, publicada al Butlletí de Lleis Federals, any 1973, Part II, pàg. 430-551.

— Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics: Butlletí de Lleis Federals, any 1973, Part II, pàg. 1553-1555.

— Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals: Butlletí de Lleis Federals, any 1973, Part II, pàg. 1569-1582.

D’això se’n desprèn la prohibició expressa d’empresonar amb l’objectiu d’extradició o de lliurar al Regne d’Espanya els polítics catalans que, com a conseqüència de l’ús pacífic i democràtic del dret humà d’autodeterminació del poble català, sobre la base de normes legals de l’Estat espanyol no prioritàries o de decisions del Tribunal Suprem o del Tribunal Constitucional del Regne d’Espanya que estan en contradicció amb al dret internacional vinculant, són perseguits judicialment.

A més, l’article 33, § 1 de la Convenció de Ginebra sobre els fugitius, que és vinculant per Alemanya, li prohibeix lliurar a Espanya el president català Carles Puigdemont que va ser destituït pel govern espanyol a finals d’octubre del 2017, amb una vulneració flagrant del dret espanyol —l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és a Espanya una llei orgànica amb nivell constitucional, i no pot ser anul·lat per l’article 155 de la Constitució espanyola— i que és perseguit judicialment, evidentment per les seves idees polítiques. No se’l pot lliurar a un país on, entre altres coses, està amenaçat de privació de llibertat i on està exposat, a més a més, a un improcedent escurçament del pas a través de les instàncies judicials que a Espanya també és obligatori, ja que el procés no és portat pel jutjat de primera instància que seria l’adequat legalment, sinó que el procés (tant contra ell com contra altres polítics catalans perseguits políticament) el porta directament el Tribunal Suprem espanyol, en primera i única instància.

Segons els articles 26 i 27 de l’Acord de Viena sobre el Dret contractual, la República Federal Alemanya no pot adduir cap norma legal interna alemanya o d’un altre país europeu, ni cap norma legal europea (i això també és vàlid per les ordres de detenció europees) com a argument per no complir amb les seves obligacions internacionals:

Art. 26: Pacta sunt servanda
Cada pacte vàlid obliga les parts signants, que l’han de complir de bona fe.

Art. 27: El dret intern estatal i el compliment dels pactes
Una part signant no pot adduir les disposicions del seu dret interior com a justificació per no complir el pacte.

Per això es planteja ja la pregunta urgent de si l’actual procediment judicial a Schleswig-Holstein sobre la possible extradició del 130è president del Govern català a Espanya, partint de la base de la prioritat del dret internacional dels Pactes sobre Drets Humans, pot constituir ja una greu vulneració dels drets humans.

Deixo al seu bon criteri permetre d’examinar i avaluar des del punt de vista legal, tant les reflexions precedents com el següent text de l’expert de l’ONU Prof. De Zayas, per un informe del servei científic del Parlament Federal alemany. Ho crec urgent i necessari per no exposar Alemanya a una greu vulneració dels drets humans i procurar que el cas de la possible extradició del 130è president de la Generalitat de Catalunya —la destitució del qual per part del govern espanyol, segons el dret espanyol s’hauria de considerar com a nul·la— no infringeixi tant el dret internacional vinculant com les normes legals alemanyes.

Molt atentament,
Prof. Dr. Axel Schönberger

P.S. Altres informacions i avaluacions sobre l’evolució en els darrers mesos de la crisi de Catalunya les poden trobar a les pàgines de la petició, també adreçada a vostès, i que per tant ja coneixen, a www.change.org/Katalonien (a: «obrir tots els updates/actualitzacions»).

Passat a:

— Prof. Dr. Alfred Maurice de Zayas
— les fraccions representades al Parlament Federal alemany
—una selecció de diputats del Parlament Europeu
— una selecció de redaccions de mitjans alemanys, austríacs, catalans i turcs.
— ANC
— Òmnium Cultural
— una selecció d’altres persones, entre elles el Sr. Pere Grau i Rovira (Hamburg)

Annex: Descripció de les circumstàncies legals des del punt de vista de l’expert independent de l’ONU i jurista de Dret internacional Prof. Dr. Alfred de Zayas:

1 COMENTARI

  1. Moltes gracies per posar una mica de seny i donar llum a un proces tant manipulat i judicialitzat per part del govern espanyol.
    Europa te que intervenir i deixar de fer-se el sord i el mut. Aixo va de drets i democràcia i ens afecta a tots els Europeus. Visca la Republicà Catalana.

Comments are closed.