Inici Autors Articles de Daniela Grau

Daniela Grau

16 ARTICLES 0 COMENTARIS
Elna, 1948. Militant associativa, social i política nord-catalana, professora d'alemany i de català jubilada. Fou membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana [2015-2018].
Daniela Grau

加泰罗尼亚国家,一个前进中的民族。不同的节奏,相同的目标

大多数使用 "加泰罗尼亚国家 "这一表述的记者脑子里都只有西班牙地图,他们不愿意意识到在边界之外还有一个加泰罗尼亚国家。这就是为什么许多同胞仍然认为越过边境线就到了法国,而我们这些来自北部的加泰罗尼亚人就是法国人。最重要的是,我们是加泰罗尼亚人。加泰罗尼亚历史证明,我们是加泰罗尼亚的摇篮。 北加泰罗尼亚面积为 4100 平方公里,比巴利阿里群岛和皮蒂厄斯群岛的总和还要大一些,但我们只有大约 47 万居民。由于人口的急剧更替,我们的人口仅占整个人口的 30%。 1659 年,我们被法国吞并。自法国大革命以来,这个国家一直被称为 "东方比利牛斯省",2016 年,在未经任何投票或协商的情况下,我们被并入了一个名为 "奥克塔尼 "的新的人为地区。我们的国家学院--加泰罗尼亚研究学院(Institut d'Estudis Catalans)在 2007 年裁定,正确的名称是 "加泰罗尼亚北部"。 在法国这样一个雅各宾派中央集权国家,我们既没有自治章程,也没有自己语言的共同官方地位。以省长为代表的行政部门拥有所有领域的决策权。我们是法国国内殖民主义的受害者。这些标志不胜枚举,显而易见,我将只限于列举。 1. 加泰罗尼亚身份的丧失 我们被迫加入的奥克西塔尼大区的名称并不意味着对奥克西塔尼民族的承认。这对我们加泰罗尼亚人来说是灾难性的,因为从今往后,我们被视为奥克西坦人,我们的遗产也被视为奥克西坦人的遗产,例如塔尔蒂厄尔(Talteüll)博物馆。 有哪个欧洲国家会出现这种对身份的篡夺、这种畸变、这种耻辱?多亏了奥西塔尼大区的社会党主席德尔加夫人,以及支持她的右翼和左翼政党,消除和消灭加泰罗尼亚语的进程才得以肆无忌惮地达到高潮。 2. 地方性贫困 5 月 13 日,法国报纸《独立报》(L'Indépendant)以粗体大字标题指出,我们是法国第四大最贫穷的省份,贫困率高达 21%,31% 的 16 至 20 岁年轻人不上学、不参加职业培训或不工作:尽管两个加泰罗尼亚主义政党在 60 年前就谴责了殖民状况,但北加泰罗尼亚的选民仍然信任法国政党。 3. 对语言的迫害 在法律框架内,法国右翼和左翼政府从未愿意承认法国是一个多民族国家,除法语外还有多种语言。唯一被宪法承认的语言和民族,唯一拥有权利的语言和民族,唯一能够体现共和国价值的语言和民族,就是法语。 法国之所以不愿意批准欧洲委员会 1992 年通过的《欧洲区域或少数民族语言宪章》,是为了促进这些语言的公共使用、教学和学习。法国宪法委员会在...
Daniela Grau

움직이는 나라, 카탈루냐 국가. 다른 리듬, 같은 목표

파이소스 카탈루냐인이라는 표현을 사용하는 대부분의 언론인들은 스페인 지도가 머릿속에 박혀 있어 국경 너머에 카탈루냐 국가가 있다는 사실을 깨닫고 싶어하지 않습니다. 그렇기 때문에 많은 동포들이 여전히 국경을 넘으면 프랑스에 도착하고 북쪽의 우리 카탈루냐인은 프랑스인이라고 생각합니다....
Daniela Grau

Katalan Ülkeleri, hareket halindeki bir ulus. Farklı ritimler, aynı hedef

Països Catalans ifadesini kullanan gazetecilerin çoğunun beyninde İspanya haritası var ve sınırın ötesinde bir Katalan ülkesi olduğunu fark etmek istemiyorlar. Bu nedenle birçok yurttaşımız hala sınırı geçtiklerinde Fransa'ya vardıklarını ve biz Kuzeyli Katalanların Fransız...
Daniela Grau

La supervivència de la nostra nació a la Catalunya del Nord

Parlament pronunciat en l'homenatge a Francesc Macià, a Prats de Molló el 26 de novembre del 2023 Benvolguts amics i connacionals, En aquest any 2023 tenim tantes raons al Nord de confiar com de desconfiar en...
Daniela Grau

Parlament al Coll de Panissars 2023

Discurs de la Daniela Grau, coordinadora del dia de la Memòria d’Elna, en la 36a edició de la trobada anual al Coll de Panissars, amb la qual es commemora el 738 aniversari de la...
Daniela Grau

Els Països Catalans, una nació en marxa. Diferents ritmes, un mateix objectiu

Parlament de na Daniela Grau Humbert llegit a Mallorca en nom de la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana de la Catalunya del Nord, en l'acte protagonitzat conjuntament amb l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i Decidim,...
Daniela Grau

La llengua s’està morint

Diumenge 21 de maig es va dur a terme el Dia de la Memòria a Elna, des del 2009 es commemora, amb l’activa col·laboració de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC)...
Daniela Grau

Elna, Dia de la Memòria

Ara per ara Elna és l’única ciutat a la Catalunya del Nord on s'acompleix any rere any el deure de memòria històrica en honor a les víctimes de l’imperialisme francès i a l’heroicitat de...
Daniela Grau

Parlament del Dia de la Memòria a Elna

El següent escrit és el parlament que es va llegir el 22 de maig d'enguany a Elna, en el marc de les activitats commemoratives del Dia de la Memòria. Benvolguts amics i connacionals, És amb gran...
Daniela Grau

Elna, Dia de la Memòria. Remembrança de la Massacre del 25.05.1285

Diumenge 22 de maig, de nou se celebrarà a Elna el Dia de la Memòria amb la col·laboració de la Batllia d'Elna i de mossèn Oriol, arxipreste i canonge de la Catedral de la...