La proposta de Constituïm (i 12): el debat de les idees

image_pdfimage_print

Aquest és el darrer article d’aquesta sèrie dedicada a explicar determinats aspectes de la proposta constitucional de Constituïm. Hem parlat de temes més o menys polèmics com ara l’exèrcit, de la llengua, de què entenem per una democràcia d’alta qualitat i les exigències que això comporta sobre la relació entre els electes i els seus electors, dels diferents mecanismes de participació ciutadana, de la justícia i de les sindicatures, encarregades de vetllar per la qualitat democràtica de tot plegat.

Hem parlat també de qüestions tan decisives com la nacionalitat, l’organització territorial, els drets i llibertats reconeguts i garantits per la Constitució i del paper que hi juguen els conceptes ecològics en tot plegat. Al darrer article hem parlat de com aquesta Constitució es pot reformar per adaptar-la en tot moment a les noves necessitats que el temps vagi plantejant.

Tot això, emperò, no esgota el contingut de la nostra proposta. Hi ha moltes més coses, més idees que no han cabut en l’espai disponible, detalls que no hem esmentat i mecanismes que no hem explicat. La tria de què incloure i què no en els articles ha estat absolutament personal i per tant completament subjectiva, però m’ha semblat que cobreix tots els aspectes més rellevants, la qual cosa no vol dir que el que s’ha quedat al tinter no sigui important.

Publicitat

Per exemple, no hem tractat la tria del sistema presidencialista per a la funció executiva en lloc del sistema parlamentari (per entendre’ns i dir-ho ràpid, s’assembla més al sistema dels Estats Units que al que hi ha ara a Catalunya i a Espanya) i tampoc no hem dit que hem definit un sistema parlamentari unicameral, és a dir, sense un Senat que per al cas de Catalunya creiem que no tindria sentit.

Per això, si heu seguit aquesta sèrie d’articles fins aquí (i si no l’heu seguida encara més) us encoratjo a llegir el text la proposta, a pensar-hi, a mirar de trobar-hi allò que us sembli encertat i allò que us sembli un error o cregueu millorable. No cal que ho feu de manera sistemàtica, començant pel pròleg i seguint fins al final: podeu començar per on us plagui, saltar-vos allò que no us interessi o no us cridi l’atenció, podeu agafar-la i deixar-la quan us vingui de gust.

Aquesta proposta no és només el fruit del treball de disset persones durant quinze mesos; és també el resultat de l’estudi i la reflexió feta arran de més de 3.400 propostes dels ciutadans que han volgut fer les seves aportacions sobre uns textos constitucionals previs que van servir de base inicial.

Ara, complert el nostre primer objectiu de lliurar al Parlament un text constitucional a tall de proposta, el nostre segon objectiu és que la ciutadania revisi el nostre treball per tal de millorar tot el que es pugui millorar, esmenar allò que no estigui prou bé i confirmar allò que tingui de bo; al capdavall, sou vosaltres els seus destinataris finals. Per això hem encetat una segona fase que hem anomenat “el debat de les idees”, per tal que la critiqueu (en positiu i en negatiu) i li trobeu els punts febles, proposeu allò que cregueu que falta i indiqueu allò que penseu que hi sobra.

I en aquesta tasca hi sou tots convidats. Nosaltres, ara, només som notaris que prenem nota fidel de les vostres aportacions i suggeriments i les traslladarem al Parlament un cop acabada aquesta segona fase. Podeu enviar els vostres comentaris, aportacions i propostes a info@constituim.cat, i podeu estar ben segurs que ho recollirem i ho inclourem al nostre informe final.

D’aquesta manera, entre tots, aconseguirem tenir la millor Constitució possible per fer el millor país possible.

Podeu descarregar el text complet de la proposta en aquesta adreça
http://constituim.cat/wp-content/uploads/2016/05/Constitui%CC%88m_marca.pdf