Salut: una agenda republicana

image_pdfimage_print

La salut és el bé més preuat per a nosaltres i per als qui estimem. La sanitat, el dret més demanat. Per a una salut republicana, acotem primer els termes:

OMS: “La salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties”. Consigna republicana: “LibertéÉgalitéFraternité, ou la Mort”. Per oblidar la guillotina es va suprimir “la Mort”. Ambdós criteris són un triangle de tres valors i una àrea segons la importància de cada un. Trump és republicà: el valor que dóna a la fraternitat social és proper a zero. Per tant, el contingut del seu esperit republicà, també proper a zero.

Una agenda republicana per a la salut comença amb la llibertat: 100% en dret a decidir de la nostra nació sobre fiscalitat interna i fraternitat internacional amb altres pobles per minvar desigualtats en salut (Espanya inclosa). Prevista ja una nova Llei de Salut i Social de Catalunya, hem de replantejar el model de fraternitat, ara sols regulat per via fiscal i de cotitzacions socials; adaptat a una gràfica de piràmide d’edat que d’aquí a 20 anys serà un rectangle vertical. Hem de pensar ja en 4 etapes d’edat: 1) Educació/formació amb dependència familiar i pública. 2) Plenitud per a treball, salut/autonomia, maternitat/paternitat i fraternitat fiscal. 3) Menor plenitud per treballar, en salut i de necessitats per a funcions paternals. 4) Alta dependència per raons de salut o de necessitat de cuidar familiars.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets

A concretar en l’agenda. 1. En la governança, cal adaptar arreu el model històric dels tres braços, ja present en centres sanitaris de llarg historial. Ara: Generalitat + administració local + Taula del tercer sector. 2. Regular la fraternitat econòmica amb generalització de copagaments: 100% retornables per a nivells de renda i/o salut mitjà/baixos; parcialment retornables a rendes altes/mitjanes amb bona salut. 3. Promoure, organitzar, programar i/o tutelar la fraternitat lliure del voluntariat cuidador per apaivagar problemes de dependència, inclosa la familiar. 4. Incentivar organitzadament el voluntariat (no familiar) amb compromís públic d’avantatges socials o individuals concretes. Aprofitar iniciatives existents o proposades donant-hi suport efectiu i quantificat (p. e. banc de cuidadors voluntaris o “Banc del temps”). 5. Legalització de l’eutanàsia per raons de fraternitat i llibertat.