Joan Amorós © ACN
Joan Amorós © ACN
image_pdfimage_print

Joan Amorós i Pla, Presidente de FERRMED, President de la Fundació OccitanoCatalana, President d’Euro-Mediterranean Business Association
Autor de diversos llibres, cursos i conferències sobre control numèric, investigació operativa, logística i organització i gestió d’empreses.
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya

Quan va néixer i qui va fundar FERRMED? Amb quins objectius va néixer FERRMED?
La idea de fundar FERRMED és meva, després de l’experiència professional com a alt càrrec de NISSAN MOTOR IBÉRICA, al veure les dificultats del transport de mercaderies per ferrocarril a nivell europeu i al constatar, l’any 2003, que el Govern Espanyol no havia inclòs el Corredor Mediterrani com a projecte prioritari.
Justament en aquell moment m’acabava de jubilar i això en va permetre dedicar-me “gratia et amore” a crear FERRMED, conjuntament amb tot un seguit d’entitats i empreses amb les quals hi tenia contacte. La fundació oficial fou el 5 d’agost de 2004, a Brussel·les.
Els objectius primordials de FERRMED són millorar el transport ferroviari de mercaderies arreu d’Europa, la consolidació d’una xarxa selectiva, reticular i policèntrica a la UE, l’augment de la connectivitat dels ports i aeroports amb llurs respectius hinterlands, la implantació progressiva dels estàndards FERRMED a la Xarxa Transeuropea, la potenciació dels corredors fonamentals, particularment el Mediterrani, i la millora continuada de la cadena logística integral.

Què es l’anomenat “estàndard FERRMED”? Què es el “gran eix” de FERRMED, del qual forma part l’anomenat eix mediterrani i en quin percentatge està ja enllestit d’acord als estàndards de FERRMED?
Els estàndards FERRMED pretenen unificar els paràmetres definidors de la infraestructura ferroviària i els pertinents sistemes de gestió arreu de la xarxa ferroviària principal (Core Network) de la UE, començant pels sectors on es concentra prop del 60% del tràfic terrestre d’aquest “Core Network” (uns 15.000 Km) (vegeu figura 1).

Figura 1 Mapa Standards
Figura 1 Mapa Standards

Els estàndards de FERRMED han estat adoptats en la seva major part per la Comissió Europea, excepte la llargada màxima dels trens de mercaderies (que FERRMED reclama que siguin 1.500 m) i els gàlibs de càrrega (que FERRMED insta que sigui l’UIC-C).
Malgrat tot, amb els contactes directes, amb els coordinadors del corredors i amb els governs dels estats implicats, anem aconseguint allargar gradualment la longitud dels trens en alguns sectors concrets.
FERRMED, des dels orígens, ha identificat tres grans vectors de progrés a Europa (vegeu figura 2) :

Publicitat
Figura 2. Vectors
Figura 2. Vectors

1. El vector EULER o FERRMED que va en sentit Nord-Sud i uneix totes les regions econòmiques locomotora (EULER) de l’Europa Occidental des d’Escandinàvia fins a la Mediterrània Occidental.
2. El vector Mediterrani que prové de l’Est Asiàtic i penetra a la Mediterrània pel Canal de Suez i va a parar a les nostres costes.
3. El vector Euroasiàtic que va des del Sud d’ Anglaterra i el Benelux fins a la Xina (resseguint l’antiga ruta de la seda).
És en la xarxa ferroviària involucrada a aquests vectors i a les grans Megarregions definides per Richard Florida (vegeu figura 3), on cal incorporar progressivament els estàndards FERRMED.

Figura 3. Megaregions with core network
Figura 3. Megaregions with core network

Al vector FERRMED (Gran Eix FERRMED), els estàndards FERRMED han anat avançant paulatinament a França i a Alemanya. A l’Estat Espanyol tot està per fer.

Centrant-nos en l’eix mediterrani, hi ha més o menys predisposició a col·laborar per part dels organismes governamentals en comparació a altre zones d’Europa? Tot i el retard acumulat en la seva construcció, creu que acabarà construint-se tal com propugna el FERRMED?
El Corredor Mediterrani, particularment entre Lyon i Almeria, és un corredor essencial amb un potencial de tràfic ferroviari enorme. Malauradament el Govern Espanyol té tot el programa de desenvolupament endarrerit sobretot en els sectors Barcelona – València i Múrcia -Almeria.

Les inversions que cal fer arreu de la UE per posar la xarxa del “Core Network” al dia són molt considerables. Per això FERRMED propugna començar per una xarxa selectiva dins “Core Network” (vegeu figura 1).

Òbviament en aquesta xarxa selectiva hi figura el Corredor Mediterrani. Per posar-ho al dia cal vèncer les resistències dels Govern Francès i Espanyol, molt principalment d’aquest darrer que -per raons polítiques- ho té tot empantanegat. Malgrat tot, un corredor que la seva àrea d’influència és el 50% de l’economia de l’Estat espanyol, resulta imbatible.

La Comissió Europea és la primera d’adonar-se que el Govern Espanyol “no fa els deures”. Entre tots hem d’empènyer per què els faci. Ens hi juguem el futur del nostre desenvolupament econòmic.

És cert que el govern espanyol ha desviat més de 1000 milions d’Euros del corredor mediterrani per a fer obres a les connexions ferroviàries de Madrid? Com ho valora?

El tram Tarragona-Saragossa-Algesires fou afegit a darrera hora pel govern espanyol en el corredor mediterrani. Madrid té, doncs, dos corredors: el Mediterrani i l’Atlàntic. Ara estan prioritzant totes les inversions per connectar Andalusia amb Madrid i les de Madrid capital, mentre deixen desatesos els altres sectors del corredor Mediterrani.

Quins plans de dinamització i de seguiment o pressió a les institucions europees hi ha per tirar endavant i poder recuperar el temps perdut?
El punt fonamental és esser a tots els fòrums i pressionar a tots els organismes que tenen capacitat de decisió de forma continuada i en el moment oportú: Comissió Europea, coordinadors dels corredors, estats membres i regions involucrades… (En aquest sentit, cal celebrar la creació de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani a Catalunya i del Fòrum del Corredor Mediterrani a València)

Sense descartar, quan convingui, les mobilitzacions ciutadanes pertinents (patronals, Cambres de Comerç, empresaris, sindicats, ajuntaments…), si les coses s’encallen i el Govern Espanyol no presenta un pla concret amb les fites de realitzacions convincents.

Hi ha algun altre organisme similar al FERRMED que propugni eixos diferents a Europa?
Hi han d’altres organismes, sens dubte, amb molts dels quals tenim acords de ”Crossmembership”, però FERRMED és pràcticament l’únic que prové de la societat civil, és multisectorial i té un abast europeu, i àdhuc Eurasiàtic, amb 154 membres repartits en 14 països diferents.

La darrera pregunta, el FERRMED considera el proper referèndum a Catalunya com un factor a tenir en compte en l’evolució dels eixos de comunicació que propugna?
No creiem que el referèndum i la possible consecució de la independència de Catalunya retrotregui el desenvolupament econòmic del nostre país, tot el contrari. Per tant, la necessitat d’un Corredor Mediterrani ben estructurat segueix sent la mateixa i àdhuc serà encara més peremptòria.

www.ferrmed.com
Vegeu també Vull una resposta, 9 de febrer 2017, ETV