image_pdfimage_print
  • Sectorialment, en l’acumulat gener-juny, destaca el creixement de les exportacions dels productes químics (+1,4%) i dels béns d’equip (+15,8%).
  • En aquest període les exportacions catalanes han registrat un creixement superior al de la mitjana de la Unió Europea (-0,8%) i al de països com Alemanya (1,5%), França (-1,2%) i Regne Unit (-5,3%).
  • Pel que fa al mes de juny, les exportacions han crescut un 2,6% i han arribat als 5.812 milions d’euros, la xifra més alta de la sèrie històrica en un mes de juny segons ACCIÓ.

Les exportacions de Catalunya han crescut un 2% el primer semestre en comparació amb el mateix període de l’any passat i han assolit els 32.540 milions d’euros, una xifra que representa el 25,4% del total de vendes a l’exterior de tot l’Estat espanyol. De fet, el creixement de les exportacions catalanes ha estat superior al de la mitjana de la Unió Europea (-0,8%) i al de països com Alemanya (+1,5%), França (-1,2%) i el Regne Unit (-5,3%).

Segons dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat, els sectors que han actuat com a tractors de les vendes a l’exterior de Catalunya en aquest període han estat els productes químics, que han assolit els 8.620 milions d’euros (un 26,5% del total de les exportacions catalanes amb un creixement de l’1,4% interanual) i els béns d’equip (6.170 milions d’euros, creixement 15,8%).

En el període acumulat gener-juny, en comparació amb el primer semestre del 2015, les exportacions han registrat creixements a Barcelona (3%), Girona (0,9%) i Lleida (3,4%), mentre que a Tarragona s’ha registrat un descens del 4,2%:

Publicitat
Valor exportacions gener-juny
(en milions d’euros)
Creixement 2015/2016
Barcelona
25.801,2
3,0%
Girona
2.420,5
0,9%
Lleida
826,6
3,4%
Tarragona
3.491,5
-4,2%
Catalunya
32.539,8
2,0%

Pel que fa al juny, les exportacions catalanes han crescut un 2,6% en termes interanuals i han assolit els 5.812 milions d’euros, la xifra més elevada de la sèrie històrica en un mes de juny. Per sectors, destaca el creixement dels bens d’equip (+23,9%) i l’automòbil (+5,8%).