image_pdfimage_print

El Govern ha donat llum verda a la cessió gratuïta de domini i lliure de càrregues i gravàmens per part de l’Ajuntament de Barcelona de la finca on està situat el Palau de Pedralbes i els seus jardins. D’acord amb el text aprovat avui, aquest espai —ubicat íntegrament al districte de les Corts de la ciutat comtal— es destinarà a seu representativa i centre de relació institucional de la Generalitat.

D’aquesta manera, l’administració catalana passa a ser la nova propietària de la finca urbana amb una superfície de 73.160 m2, per la qual cosa n’assumirà totes les despeses de manteniment (immoble, jardins, instal·lacions i mobiliari). Aquest edifici i els jardins objecte de la cessió s’incorporaran a l’Inventari General de Béns de la Generalitat de Catalunya.