CO2 (Incongruència?)

Sense ser creient, hom no pot negar que a escola ho intentessin —el lloc i el temps així ho predisposaren. Per tant, em permetreu que faci ús de la tan coneguda frase: Els camins del senyor són inescrutables i alhora em consentiu que immediatament hi afegeixi: I els de l’administració, també; com igualment d’insondables en són els seus judicis.

Potser en aquest moment estareu pensant que desvariejo i no us equivocareu de gaire, perquè a desvariar i a l’atordiment és on em porta el fet que us explicaré tot seguit.

Faig a tothom coneixedor de les devastadores conseqüències de l’efecte hivernacle, com també de què a l’hora d’aplicar les pertinents mesures per apaivagar-les, aquells que les han de dur a terme tenen el cor dividit entre solucionar o seguir protegint els interessos de segons qui.

Publicitat

A casa nostra, pel que fa als vehicles, ara en coexisteixen dues, de mesures. El recentment instaurat impost sobre les emissions de CO2 i les zones de baixes emissions que afecten bona part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Mentre que amb la primera s’imposa, amb la segona es restringeix. Pagar un impost més a ningú li és agradós, però, haver de canviar-se el cotxe per, en molts casos, poder seguir treballant, és quelcom més dolós.

I ara ve el perquè de l’inescrutable i insondable. Puc entendre que un vehicle, matriculat el 05/12/2019 que combina com a carburant GLP (gas liquat del petroli) i benzina, que disposa del distintiu ECO (permetent-li circular per la zona de baixes emissions sense cap mena de restricció i fins i tot amb algun benefici addicional), pagui l’impost del CO2, ja que segons diuen n’emet 139,00 g/km. Però, i em disculpareu, no acabo de digerir que un altre matriculat el 31/07/1999 estigui exempt del referit impost, per emetre tan sols 99,00 g/km i en canvi tingui restringida la mobilitat dins la zona de baixes emissions. És el fet de contaminar o senzillament el de ser vell el que l’inhabilita?

Va, que no es digui que no fan i, això sí, si cal fer patir a algú, que sigui als de sempre, a aquells que en diuen els més desfavorits, que a la fi, de fet, com que ja ho són, no els vindrà d’aquí. Perquè, és clar, el gran problema de la contaminació són els cotxes atrotinats d’aquells qui no poden sufragar canviar-lo per un de nou. És això, oi? Encara rai que aquests de l’administració ells sols ja es posen en evidència.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here