image_pdfimage_print

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha informat en roda de premsa que es duran a terme un total de 8.258 contractacions de personal docent i no docent per al proper curs 2020-2021. El conseller, acompanyat del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi Garcia Plata, ha detallat que d’aquestes contractacions, 1.276 corresponen a l’increment previst al pressupost de l’any 2020 i 6.982 són fruit de l’ampliació del pressupost per la Covid-19.

El titular d’Educació ha concretat que seran aportacions destinades “a baixar les ràtios quan estaven sobredimensionades, a millorar la qualitat educativa i a treballar amb els alumnes més vulnerables”. I que això es realitzarà “aportant personal docent i també nous perfils professionals que poden ajudar a respondre a la situació de la Covid-19 però també a la millora del sistema educatiu d‘una manera més moderna, amb un treball més formatiu que va més enllà del coneixement, el treball d’habilitats i aptituds”.

Pel que fa al repartiment d’aquestes 8.258 contractacions, Bargalló ha subratllat que no s’aplicaran de manera simètrica en tot el sistema educatiu, sinó que “tenen especial incidència en els centres que tenien sobreràtios, i també en aquells centres que tenen més alumnat vulnerable, més situacions de complexitat, amb un context en què fa falta una atenció més important”.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets
Publicitat

La contractació d’aquest personal serà de setembre de 2020 a agost de 2021 i, a finals de juliol, es publicarà el procediment d’obertura de la borsa, que s’activarà a finals d’agost.

El titular d’Educació ha explicat quina distribució tindran aquestes contractacions segons el perfil professional: 5.417 seran de personal docent, 1.265 de personal d’atenció educativa, 1.239 de personal de monitoratge, i 337 de personal d’administració i serveis. El total de personal d’atenció educativa a l’aula és de 6.682, xifra que suposa el 80,9% de les noves contractacions

De la totalitat de contractacions, 4.739 seran de tutors i especialistes. Concretament, de mestres d’educació infantil i primària, se’n contractaran 2.409 en centres públics i 666’5 en centres concertats; de professorat d’educació secundària i batxillerat en centres públics, 959’5; de professorat d’educació secundària en centres concertats, 241; de professorat d’FP (que suposa un increment de 90 grups d’FP), 213; i de professorat a les aules d’acollida, 200 en centres públics i 50 en centres concertats.

També hi hauran 729 contractacions per a l’atenció a l’educació inclusiva: 94 mestres d’educació primària en centres públics, 68 en professorat d’educació secundària en centres públics; 92 mestres i professorat d’inclusiva en centres concertats, 129 en EAP, CREDA i serveis educatius, 204 educadors/ores d’educació especial, fisioterapeutes, treballadors/ores socials i audioprotesistes, 50 professionals  d’atenció domiciliària, AIS i salut escolar d’acord amb el conveni amb el Departament de Salut, i 92 en personal tècnic docent PAE en centres concertats.

Pel que fa a l’educació infantil, es realitzaran 493 contractacions, que es distribuiran de la següent manera: 419 en personal tècnic d’educació infantil, 60 en personal educador de llars d’infants i 14 en personal de neteja de llars d’infants.

El Pla de xoc contra les desigualtats comptarà amb 1.960 contractacions per al seu desenvolupament: atenció a l’alumnat NEE en temps lectiu (280), professorat LIC en els nous plans educatius d’entorn (5), personal tècnic d’integració social centres públics (325), personal tècnic d’integració social centres concertats (25), educadors/ores socials en centres d’alta complexitat (75), promotors/ores escolars i tècnics/tècniques d’integració social (25), monitors/ores d’acompanyament educatiu en temps no lectiu (350), mentories (200) i monitors/ores per a alumnes amb NEE en temps del migdia (675).