Afectació del Covid-19 a Alemanya per territoris | Wikipèdia, usuari Smurrayinchester
Afectació del Covid-19 a Alemanya per territoris | Wikipèdia, usuari Smurrayinchester
image_pdfimage_print

Uns quants amics em demanen que esbossi les mesures (molt lloades arreu) que han pres els alemanys per lluitar contra la pandèmia. De manera molt sinòptica miro de donar-ne una idea amb aquest text.

Mesures de quarantena i de contactes

Els governs del Sarre i de Baviera han tancat completament els Lands. S’han tancat totes les fronteres del país a excepció (fins ara) de Bèlgica i Holanda. El govern federal, d’acord amb els dels Lands, ha acordat (de moment) no ordenar un confinament estricte de la població a tot el país, sinó l’evitament de contactes. Això es tradueix en: prohibició d’anar més de dues persones juntes pel carrer (a excepció de les que visquin juntes), manteniment de distància de dos metres amb altres vianants, tancament de tots els negocis que no fabriquin o distribueixin productes de necessitat vital (queviures, medicaments, bancs, etc.). Tant al carrer com els negocis oberts hi ha controls massius, però la immensa majoria dels ciutadans (d’imbècils sempre n’hi ha) segueixen fidelment les noves normes.

L’exèrcit també hi ajuda, però sense pits amb medalles i sense patrioteres. De manera discreta, habilitant els hospitals militars per als malalts de la Covid, ajudant amb els reservistes del cos de Sanitat als hospitals civils, repartint-se les reserves de tota mena amb les autoritats civils, i ajudant amb les unitats de transports a la logística general.

Publicitat

Mesures d’urgència d’ajuda financera del govern federal (alguns Lands donen ajudes supletòries)

Autònoms i empreses petites

Segons si treballen sols o si tenen gent empleada, rebran ajudes a fons perdut entre 6.000 i 9.000 € fins a 5 treballadors, o fins a 15.000 €, fins a deu treballadors. Aquestes ajudes no han de ser retornades, però en el cas que aquest any encara aconsegueixin fer guanys hauran de pagar impostos per la quantitat rebuda. Només tenen dret a aquesta ajuda els que abans de la crisi no tenien cap problema econòmic.

Empreses mitjanes

Empreses de fins a 249 treballadors i de fins a 50 milions de volum de vendes, poden rebre crèdits del banc KfW de l’estat. El crèdit no pot sobrepassar la quarta part d’ingressos anuals i ha de cobrir les necessitats financeres per 18 mesos. Crèdits de fins a 10 milions € seran concedits presentant una documentació molt simplificada. Els crèdits, amb el suport del KfW, poden ser gestionats pels bancs i caixes normals.

Grans empreses

Per empreses d’un balanç de més de 43 milions, volum de vendes de més de 50 milions i amb més de 249 treballadors hi ha el Fons d’Estabilització Econòmica (WSF), creat arran de la crisi financera anterior, garantit per la Federació amb 400.000 milions €, amb possibilitats de crèdits de fins a 100.000 milions €. A través d’aquest camí l’Estat pot entrar a participar, temporalment, a les empreses.

Treballadors

Hi ha ja des de fa temps, ajudes socials (conegudes amb el nom del polític que va fer la llei, Hartz IV). Actualment són de fins a 776 € per persones soles, i de 2033 € per famílies amb quatre integrants. Hi ha a més ajudes supletòries en funció del nombre de fills. Per evitar acomiadaments, les empreses poden sol·licitar ajuda al “treball curt” de l’estat. Si per exemple l’empresa no paga més de la meitat del sou normal, l’estat paga el 60% net de la resta, o el 67% per a treballadors amb fills.

Impostos

Des de l’autònom fins a les grans empreses, que estiguin afectades directament i greument per la crisi, de manera comprovable, poden demanar d’ara fins a final d’any, l’ajornament del pagament d’impostos, inclosos els pagaments a compte. Per obtenir-ho han de presentar les xifres clares, però l’administració vol activar-ho sense ser gaire pedant. Els pagaments poden ser ajornats, però sense haver de pagar interessos després. Fins al desembre es prescindirà de reclamar impostos pendents d’abans de la crisi i no s’aplicaran recàrrecs pel retard.

Temences per la durada de la crisi

Tothom té clar que aquestes mesures es poden aguantar per un temps limitat, però en cas que la crisi s’allargués molt, ja ha començat la discussió (gens fàcil) de si no arribarà un moment que serà imprescindible tornar a engegar tota l’economia, reduint les quarantenes a persones de més de 75 anys o amb malalties que puguin rebaixar la seva immunitat. Serà una decisió (com diuen els alemanys) “entre la pesta i el còlera”, però no té sentit, diuen molts, evitar morts a costa d’una fallida dels estats i de la misèria de les poblacions que es traduiria en revoltes socials. Cal confiar que abans que vingui aquest dilema s’hagi trobat algun medicament (com sembla que pot ser-ho la cloroquina).

Amb els punts exposats a grans pinzellades crec que n’hi ha prou per veure moltes diferències entre les mesures alemanyes i les espanyoles. De moment el grau de mortalitat a Alemanya és el més baix de tots els països afectats pel virus. Cas invers de l’espanyol.