image_pdfimage_print
El Govern ha acordat desistir en la demanda contra el president Artur Mas i altres exmembres del Govern pel procés participatiu del 9N que va interposar la Generalitat a instàncies del Ministeri d’Hisenda aprofitant l’aplicació de l’article 155.
Des del primer moment, la Generalitat de Catalunya ha considerat que no es donen els requisits per exigir la responsabilitat comptable, tal com està configurada jurisprudencialment. En aquest sentit, el posicionament de la Generalitat s’ha fonamentat en els pronunciaments judicials derivats del judicis penals pel 9N, que varen excloure la malversació, i d’igual manera, no concorren els requisits de dol o negligència greu per exigir responsabilitat comptable.
Malgrat això, el mes d’abril, aprofitant l’aplicació de l’article 155, el Ministeri d’Hisenda va donar instruccions a la Generalitat per tal que formulés una demanda davant del Tribunal de Comptes d’acord amb la liquidació provisional del 25 setembre de 2017 que va determinar, com a presumptes responsables comptables el president Artur Mas; les conselleres Joana Ortega i Irene Rigau; el conseller Francesc Homs, així com els alts càrrecs Lluís Bertrán, Josefina Valls, Jaume Domingo, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana i Teresa Prohias.
La Generalitat considera  que la quantia econòmica reclamada és notòriament improcedent, ja que es demana, com a partida més rellevant, la compra de 7.000 ordinadors, per prop de 3 milions d’euros, els quals es varen utilitzar el dia de la votació, però que l’endemà varen ser traslladats a les escoles que els necessitaven, i que porten quatre anys disposant d’aquests ordinadors. Sota la modalitat de contractes de serveis, el Departament d’Ensenyament, mitjançant el CTTI, dota amb prop de 100.000 llocs de treball els centres docents (i gestiona prop de 400.000 equips informàtics als centres públics docents de Catalunya). En aquest sentit, aquests 7.000 ordinadors no poden ser reclamats com a responsabilitat comptable.
D’altra banda, el Gabinet Jurídic fa notar que la pràctica totalitat de la despesa va ser anterior al 4 de novembre, moment en què el Tribunal Constitucional va admetre el recurs del govern de l’Estat contra el procés participatiu, raó per la qual no es pot exigir responsabilitat comptable.
Així doncs,  d’acord amb les argumentacions presentades per les defenses i tal com reiteradament ha mantingut la Generalitat en aquest procediment, el Gabinet Jurídic conclou que no existeixen elements necessaris per exigir responsabilitats comptables i per tant no és procedent continuar amb un procediment processal que no s’ajusta a la jurisprudència en matèria de responsabilitat comptable.