JxSí i la CUP entrant a registre la proposició de Llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social | ERC
JxSí i la CUP entrant a registre la proposició de Llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social | ERC
image_pdfimage_print

Els grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP-CC han presentat aquest matí una proposició de llei per gravar actius de les empreses que no generen cap activitat econòmica. La proposta té el propòsit de reduir pràctiques d’evasió i elusió fiscal que consisteixen a traslladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables titularitats. A més, incentiva la reinversió dels beneficis en actius més productius i, per tant, més rendibles socialment.

La filosofia de la qual parteix l’impost neix de la voluntat explícita d’augmentar la progressivitat del sistema fiscal català i la seva equitat, centrant la mirada en la redistribució necessària per lluitar contra l’evident desigualtat que s’eixampla dia a dia entre els més rics i els més pobres del nostre país. Aquest és un impost que va en la línia de taxes existents a Noruega o Holanda, i que se centra en l’expressió de riquesa que suposa l’acumulació de béns però exclusivament en el cas que no generin cap productivitat ni benefici social. En concret, l’impost grava la tinença de quatre tipus d’actius: béns immobles, vehicles de motor igual o superior a 200 cavalls, embarcacions de lleure de vuit metres d’eslora o més, i aeronaus. En tots els casos, es tracta dels béns que no realitzen cap activitat econòmica o servei públic, que es destinen a activitats o usos privats, o que es lloguen als propietaris o socis de l’entitat vinculades als actius.

La base imposable es calcula de la suma del valor de tots els actius no productius. S’estableix un mínim exempt de 500.000 euros o de 100.000 euros si no incorpora cap immoble. El tipus impositius és progressiu amb un màxim de 1%. L’impost es merita el 30 de juny de cada any. D’altra banda, la proposició de llei deixa exempts de pagar l’impost les administracions públiques, les representacions diplomàtiques o oficines consulars a Catalunya i els béns de fundacions, ONG i entitats sense ànim de lucre.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets
Publicitat

L’impost que avui s’entra conjuntament entre Junts pel Sí i la CUP-CC al Parlament de Catalunya forma part del debat obert sobre fiscalitat en el marc del debat de pressupostos 2017, és per això que la idea dels dos grups parlamentaris és que aquesta proposició de llei es tramiti paral·lelament als projectes de llei presentats pel govern de pressupostos i d’acompanyament i es preveu la seva entrada en vigor i recaptació durant aquest 2017, fet que encaixa amb la voluntat d’augmentar el sostre d’ingressos de la Generalitat.

Seguidament el text de la proposta:

Proposició de llei per gravar els actius no productius de persones jurídiques