Desmuntant les fake-news entorn de l’energia

image_pdfimage_print

Dies enrere, el TN de TV3 donava aquesta noticia: “L’energia solar en espais sense impacte ambiental (33.861 ha) podia donar una potència de 19.918 MW i abastir l’energia per a 8.160.000 habitants”. I també un diari (l’Ara) que, d’un temps ençà, s’està especialitzant en desinformar sobre energia, també hi dedicava tota una pàgina a aquesta desinformació.

D’on van treure aquestes dades aquests mitjans, que se suposa que són mitjans d’informació? Ni més ni menys que d’un ‘informe’ fet públic per una entitat espanyola nomenada Aliente (Alianza de energia y territorio), entitat que s’oposa a projectes d’energia renovable. Aquesta entitat, que podem qualificar com nimbysta, havia encomanat l’anomenat ‘informe’ a Observatorio de Sostenibilidad.

En la situació d’emergència climàtica que estem vivint, és del tot necessari desmuntar la desinformació que s’escampa sobre energia. Anem a veure, doncs, com aquestes xifres suposen pura i simplement desinformació.

Publicitat

Segons qui ha fet l’informe que s’ha publicat, i que els mitjans esmentats difongueren sense ni tan sols analitzar-les, 19.918 MW de captació solar FV ‘con un mínino impacto ambiental y sobre la biodiversidad’, a Catalunya, en 33.861 ha. es generen 29.878 GWh/any que és la quantitat d’energia necessària, d’acord amb l’informe, per abastir més de 8 milions de persones a Catalunya. Segons aquests valors d’energia generada, es pot deduir que la demanda d’energia per habitant a Catalunya és de 3.661,52 kWh/càpita. Però és aquesta la demanda d’energia que hi ha, o hi pot haver, a Catalunya? També els mitjans difongueren acríticament les xifres d’energia i de potència (que 19.918 MW de captació solar FV generen 29.878 GWh/any). D’aquestes xifres es pot deduir també que se suposa que el sistema solar FV funciona 1.500 hores de sol equivalents a potència nominal. És aquesta, la xifra real dels projectes que avui es fan a Catalunya?

Anem a veure-ho: si mirem el balanç d’energia de Catalunya (dades de l’any 2019), veurem que la demanda d’energia elèctrica va ser 47,53 TWh. Com que a Catalunya hi havia, l’any 2019, 7.619.494 habitants, la demanda d’energia elèctrica per habitant va ser 6.237,9 kWh/càpita. El doble de la que es dedueix de l’informe.

I si mirem quina va ser la demanda d’energia final (l’energia elèctrica és menys del 25% de l’energia final) veurem que va ser 14,5 Mtep milions de tep (tones equivalents de petroli). Això vol dir 168 TWh equivalents. Com que a Catalunya hi havia, l’any 2019, 7.619.494 habitants, la demanda d’energia per habitant va ser 36.367,6 kWh/càpita, deu vegades superior a la xifra que es dedueix de l’esmentat informe.

Afirmar doncs que 29.878 GWh/any poden alimentar l’energia de 8.160.000 habitants, és simplement fals. I fer creure que només amb les 33.861 ha que l’informe qualifica com ‘degradades’, es poden cobrir les necessitats energètiques de més de 8 milions d’habitants és un engany.

I afirmar que, a Catalunya, 19.918 MW de captació solar FV generen 29.878 GWh/any no és pas cert, segons l’experiència operacional de les instal·lacions fetes fins avui, doncs, a Catalunya, la mitjana d’hores de sol equivalents a potència nominal és força inferior a les 1.500 h que suposa l’informe. En realitat són entre 1.200 i 1.300 hores/any. Un altre engany, propi de persones que mai han fet una sola instal·lació solar FV a Catalunya.

En realitat, aquestes 33.861 ha amb una potència instal·lada de 19.918 MW, podrien generar entre 23,9 i 25,9 TWh/any, i no pas els gairebé 30 TWh/any que diu l’informe. I aquesta generació cobriria entre un 50% i un 55% de la demanda d’energia elèctrica i no pas el 100% de la demanda d’electricitat, i entre un 14% i un 15% de la demanda d’energia final i no pas el 100% de la demanda d’energia final.

Aquesta mena de notícies falses mostren una gran manca de rigor dels autors de l’informe, i també de les redaccions dels mitjans que ho divulguen, perquè volen fer creure que és possible disposar a Catalunya d’un sistema energètic 100% renovable, només aprofitant espais degradats o teulades. En realitat, estudis més acurats (La transició energètica a municipis i comarques), estimen que caldrà disposar d’un espai de més de 50.000 ha per captar l’energia del Sol i del vent (entre un 1 i un 2% de la superfície de Catalunya) .

És a dir, tenim una ben clara mostra de desinformació, de les que acostumen a escampar persones, ignorants o amb mala fe, que fan, conscient o inconscientment, un bon servei als que malden per continuar, in-aeternum, amb el criminal negoci d’extreure materials fòssils del subsòl per cremar-los i fer-los cremar de forma ben poc eficient.

I el més esgarrifós de tot plegat és que mitjans (públics i privats) d’informació es converteixin, a la pràctica, en mitjans de desinformació, escampant porqueria en el si de la societat, quan en la situació d’emergència climàtica que estem vivint, cal informació molt rigorosa quan es tracta d’informar sobre energia.

Deixar de cremar materials fòssils per disposar d’energia i capgirar el sistema energètic perquè acabi funcionant al 100% amb renovables (com mana el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya) requereix rigor en la informació i ferma voluntat de voler fer la transició. I en aquest afer, no hi ajuden gens ni mica les notícies falses.