image_pdfimage_print

A continuació reproduïm el comunicat íntegre:

 

El Govern del Consell, un cop finalitzat el procés de negociació i pacte dels partits independentistes catalans per a la investidura del president espanyol, vol fer públiques les següents reflexions:

1. El Consell, com no podria ser de cap altra manera, analitza i valora els acords assolits pels partits independentistes d’acord amb la seva raó de ser: fer efectiu el mandat de l’1- O i la constitució de la República catalana. 

Publicitat
Publicitat

Per tal de ser fidels als posicionaments polítics fets públics des dels seus inicis fins avui, el Govern del Consell entén que té la responsabilitat d’avaluar els acords polítics d’investidura atenint-se a aquests posicionaments. Així, des del seu primer comunicat fins als dos darrers, el Consell s’ha expressat en aquests termes sobre una eventual negociació amb l’estat:

a) Primer comunicat polític del Consell (14/11/19): “Elements de l’estratègia per culminar el procés d’independència”:

“Proposar a l’Estat una plataforma de negociació per a la resolució del conflicte basada en el marc següent: 

• 1.1. El reconeixement per part de l’Estat del dret a l’autodeterminació, que el poble català va exercir l’1 d’octubre de 2017. 

• 1.2. La reversió de la repressió i el respecte integral dels drets civils i polítics, tal com estan reconeguts pel dret internacional. 

• 1.3. Una mediació independent de les negociacions.”

b) Comunicat (27/06/23): “El Govern Consell demana per aquest 23-J un desbordament democràtic per bloquejar les Corts Espanyoles”

“És imperatiu que les forces independentistes que es presenten a les eleccions del 23 de juliol del 2023 assumeixin el compromís explícit de no garantir l’estabilitat política de cap govern espanyol que no es comprometi inequívocament amb una solució política del conflicte, basada en l’amnistia i el respecte del dret a l’autodeterminació, que el poble català va exercir l’1-O del 2017.” 

c) Comunicat (25/07/23): “Sobre els resultats de les eleccions espanyoles del 23/J”

“El Govern del Consell, el passat dia 27 de juny, va fer públic el seu convenciment sobre el fet que els partits independentistes que es presentaven a les eleccions espanyoles poguessin esdevenir clau en l’estabilitat de l’Estat i, per tant, tenir la força per continuar lluitant a favor del moviment d’alliberament nacional de Catalunya. El Consell entenia que el posicionament i l’objectiu d’aquests partits independentistes és el compromís inequívoc i ferm de fer efectiu el bloqueig de les institucions de l’estat metre no hi hagi una proposta real i efectiva de la resolució del conflicte per mitjà de l’amnistia i l’autodeterminació.” 

Així, el Govern del Consell, havent avaluat el contingut dels acords signats pels partits polítics independentistes, valora de manera particularment positiva alguns dels elements presents en aquests, com són: 

a) L’inici de la tramitació d’una llei d’amnistia que inclou tots els represaliats del procés d’independència, des dels seus orígens fins avui, en la mesura que una llei d’amnistia suposa necessàriament un reconeixement que no és acceptable afrontar una crisi constitucional per mitjà de la repressió penal.

b) La reafirmació en la validesa i la legitimitat del referèndum de l’1-O i la Declaració d’independència del 27-O.

c) L’inici d’unes negociacions – que s’han de produir fora de l’estat espanyol- en les quals es proposarà la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, amb el benentès que només un referèndum acordat pot substituir el mandat sorgit del referèndum de l’1-O.

d) L’establiment d’un mecanisme de verificació d’aquestes negociacions sobre el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya, que per tal de garantir la seva imparcialitat s’ha establert que serà internacional.

2. El Govern del Consell estarà amatent a l’evolució, la concreció i l’avenç d’aquests pactes, així com a la seva efectivitat

El Govern entén que la situació que s’obre a partir de la investidura del president espanyol és inèdita i que caldrà seguir-la amb molta atenció, pels efectes que pugui tenir pel procés d’independència. En la mesura que, en algun dels pactes, es vincula l’estabilitat de la legislatura al compliment dels acords a què s’arribi, en aquesta ocasió la investidura no és garantia d’estabilitat.

Així, el Govern del Consell entén que l’obertura d’una negociació política, amb l’existència de mediació internacional i l’elaboració d’una llei d’amnistia, així com el reconeixement del parlament de Catalunya com a única expressió de la sobirania nacional, ha de portar a un procés polític de resolució del conflicte de l’estat amb Catalunya que acabi amb el reconeixement i exercici del dret a l’autodeterminació. Ara bé, sabem que a partir d’aquí s’obre un procés d’incertesa on els aparells de l’Estat impossibilitaran per tots els mitjans aquest procés i podrien generar nous escenaris de repressió, que desemboquessin en noves onades de mobilització i confrontació.

Davant d’aquesta possibilitat, el Consell reitera la necessitat de reiniciar un procés de trobada estratègica de les forces independentistes per tal que elaborin un nou marc polític propi per prosseguir el procés cap a la independència.

3- El Consell es reafirma en la seva missió.

El Govern té la ferma convicció que la missió original del Consell -preservar el mandat de l’1-O i crear les condicions per fer-lo efectiu- continua sent igual de vàlida i de vigent ara que en el moment de la seva fundació. En conseqüència, el Govern creu que, en el context polític nou que s’inicia amb aquests pactes, cal reforçar més que mai la funció del Consell com garant d’aquell mandat i que, mentre aquest no sigui plenament efectiu, la funció i la tasca del Consell encara són igual de necessàries que fins ara.

Amb el benentès que el mandat de l’1-O només podria ser substituït pel que sorgeixi d’un eventual referèndum acordat, mentre aquest eventual referèndum no s’esdevingui, l’acció del Consell ha de continuar endavant i ha de continuar tenint com a marc estratègic allò que s’exposa i es desenvolupa en el document #PreparemNos. 

En coherència amb tot això, el Govern entén que el procés de reestructuració institucional del Consell que s’ha iniciat a partir de la consulta celebrada el passat mes d’octubre és encara més necessari i ha de tenir com a finalitat que el Consell pugui servir la seva missió de manera més coherent amb les condicions i les circumstàncies del nou context polític. En aquest sentit, pren especial importància la creació dels òrgans que permetin treballar de manera específica en la preparació del marc legislatiu de la República catalana.