image_pdfimage_print

Els fons Next Generation EU són ajuts que van néixer el juliol de l’any 2020 per pal·liar els efectes de la crisi econòmica produïda per la pandèmia i també enfocades a la seva automatització, amb l’objectiu de propiciar la transició digital i ecològica, per a esdevenir més eficients i solvents.

Al web de la Generalitat sobre serveis empresarials i d’Acció, hi ha una pàgina sobre l’Oficina Next Generation UE que té per objectiu donar a conèixer les diferents convocatòries empresarials dels fons europeus Next Generation i fomentar la participació d’empreses catalanes en projectes estratègics. L’Oficina compta amb un equip de consultors especialitzats a Barcelona i a la Delegació de Madrid. S’hi indica que “difon de manera proactiva les noves convocatòries d’ajuts Next Generation” a través d’un servei personalitzat d’alertes que dona opció a subscriure-s’hi, així com es dona accés a un formulari per a sol·licitar la Guia Personalitzada de Seguiment.

En tot moment, es requereix de contactar directament i no s’ofereix gaire informació sobre els requisits, si bé sí que en dóna sobre casos d’èxit i d’adjudicació anterior. El “Programa Crecimiento” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo i que va adreçat a les PYMES s’indica que només “subvenciona” la medició i assessorament especialitzat a través d’altres empreses i a “projectes innovadors” i ho deixen obert a “que operan en cualquier sector de actividad”.

Publicitat
Publicitat

Segons dades públiques oficials d’Acció, l’agència de competitivitat catalana publicades, entre altres, al diari ARA de 16 de juny, del total de 766 M€ han rebut empreses catalanes des de la seva posada en marxa i les empreses catalanes representen el 24% del total de beneficiades a escala espanyola. Si bé el conseller d’Economia Torrent s’hi mostra content dels resultats si bé Espanya és un dels estats membres més beneficiats per la iniciativa, un total de 72.000 M€, en sis anys. El 2021 i 2022 només va realitzar el 9% i 36% dels fons assignats pressupostàriament.

Pel que fa a Catalunya, s’han creat dues comissions que  han de planificar, assessorar i decidir a quines empreses s’adjudiquen. Em aquest web es remet a múltiples enllaços de la Unió europea per a més informació. Tot plegat sembla una mica complicat d’accedir a la informació directament. La Cambra de Comerç de Barcelona ja advertia que l’Estat podria perdre 26.000 M€ si no els sol·licita i adjudica aquest any. L’import adjudicat per l’Estat el 2022 va ser inferior al 2021. El mes d’abril es va sol·licitar que s’accelerés la transferència i moviments d’aquests fons abans de finalitzar el 2023 perquè no es perdessin. En l’informe “Fons Next Generation EU: execució i avaluació”: “fons mobilitzats es transfereixin a comunitats autònomes implica que els recursos procedents d’Europa han de superar, com a mínim, fins a tres nivells de decisió i gestió, dificultant la seva arribada a l’economia real. A més, la part que gestiona el propi Estat a través dels seus ministeris, organismes autònoms o entitats públiques és petita i el seu grau de realització és baix.” Així doncs, es denuncia la lentitud, el poc marge d’actuació a les comunitats autònomes i la dificultat del procés d’aprovació i gestió dels projectes d’imports que superin un mínim molt baix.

Ja el 2020 i el 2021 les cambres de comerç catalanes van reclamar canvis per a una gestió òptima del procediment, destacant impediments que ho dificultaven a curt termini i les dates de les convocatòries poc viables. Als webs de les respectives cambres catalanes podeu veure tots els estudis i comunicats emesos al respecte. En el darrer, del 23 d’agost, l’Enquesta de Clima Empresarial, que fan trimestralment juntament amb l’Idescat, un 38,6% de les empreses catalanes no ha rebut cap ajut ni en té constància. En aquest estudi, s’apunta una manca d’informació, comunicació i coneixement per part del sector empresarial, també vers els conceptes subjecte de la subvenció i s’adverteix del perill que moltes empreses corren de quedar-ne excloses i es reclama una estratègia d’execució i comunicació efectiva. Gairebé la meitat dels establiments no estan fent actuacions ni en tenen previst de fer en els pròxims mesos; i òbviament les petites empreses són les que sempre hi surten perdent i els necessiten més. El digital de tecnologia en català es fa ressò dels resultats de l’enquesta.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here