image_pdfimage_print

La diversitat lingüística dels territoris catalanoparlants és una de les línies de treball principals del Departament de Cultura, amb el present i el futur del català com a eix principal. La intenció de la consellera Natàlia Garriga és posar sobre la taula la situació de totes les llengües que es parlen a Catalunya, i garantir el futur del català, l’occità i la llengua dels signes catalana (LSC) en aquest context plurilingüe. Seguint les funcions de l’antiga Direcció General de Política Lingüística, la nova Secretaria té per encàrrec analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent, parant especial atenció a camps com l’ensenyament, la digitalització i els nous parlants de les llengües oficials del territori. “La llengua catalana és integradora”, recorda la consellera Garriga.

Francesc Xavier Vila (Esplugues de Llobregat, 1966) és catedràtic de sociolingüística catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, del qual ha estat Director entre novembre de 2017 i juny de 2021. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1989) i doctor en Lingüística per la Vrije Universiteit Brussel (1996), ha impartit docència en diverses universitats nacionals i estrangeres. Va ser el director del Màster en Assessorament, Política Lingüística i Serveis Editorials de la Universitat de Barcelona. Des d’abril del 2010 fins al seu nomenament com a Secretari de Política Lingüística ha estat director del CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Anteriorment havia estat el primer director de la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, Representacions i Usos del català) de l’Institut d’Estudis Catalans (2004-2009).

Vila té nombroses publicacions especialitzades en forma de llibres, capítols de llibre i articles en revistes, i també s’ha dedicat a la divulgació científica en forma d’articles a la premsa, conferències i altres activitats. Entre les seves darreres publicacions hi ha, entre d’altres, l’estudi Català, youtubers i instagramers. Un punt de partida per promoure l’ús de la llengua, fet en col·laboració amb Marina Massaguer i Avel·lí Flors i els seus capítols sobre política lingüística en l’educació i sobre demolingüística apareguts al Manual of Catalan Linguistics, editat a Berlín per Joan A. Argenter i Jens Lüdtke el 2020.

Publicitat
Publicitat