image_pdfimage_print

Catalunya ja disposa de 4.474 instal·lacions d’autoconsum a partir d’energia fotovoltaica, que sumen un total de 55,85 MW de potència. La instal·lació d’aquest tipus de sistemes ha crescut de manera molt significativa a partir de l’any 2019, en què cada trimestre s’han posat en marxa un 52% més d’equips d’autogeneració que en el trimestre anterior, segons dades de l’Observatori de l’autoconsum a Catalunya, que ha posat en marxa de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Així, entre l’abril i el juny de 2020, i malgrat les setmanes de confinament, al país s’han registrat 1.457 noves instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, amb una potència total de 12,06 MW.

La gran majoria d’aquestes instal·lacions corresponen a l’àmbit domèstic. De fet, un 73% tenen una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només el 7,2% correspon a grans instal·lacions per sobre de 25 kW, més pròpies d’instal·lacions associades al sector industrial o serveis.

Aquestes xifres reflecteixen que els ciutadans i les empreses de Catalunya han fet seva l’aposta per una transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic de seguida que han tingut un marc jurídic favorable. De fet, l’any 2019 l’Estat va eliminar les barreres legals a la pràctica de l’autoconsum, i la Generalitat va ser pionera a l’Estat en simplificar els tràmits administratius i urbanístics per a aquestes instal·lacions mitjançant el Decret llei 16/2019. L’autoconsum fotovoltaic és una de les peces fonamentals del model energètic del futur, ja que permet que el ciutadà generi, gestioni i consumeixi la seva pròpia energia, i que aquesta provingui de fonts renovables amb un impacte mínim sobre l’entorn.

Publicitat
Publicitat

Distribució geogràfica

Sant Cugat del Vallès és el municipi amb major nombre d’instal·lacions d’autoconsum (380), mentre que Barcelona és el municipi amb una major potència instal·lada (3,9 MW). Tanmateix, el municipi amb una major penetració de l’autoconsum entre la seva població és Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), ja que compta amb 12 instal·lacions per cada 1.000 habitants. El segueixen Tiana i Alella, al Maresme, amb 8 i 7,8 instal·lacions per cada 1.000 habitants respectivament. Amb l’objectiu de facilitar la instal·lació d’equips d’autogeneració domèstics, l’ICAEN ha posat en marxa un cercador que permet als ciutadans conèixer quines bonificacions tenen les ordenances del seu municipi per a aquests equips.

Els càlculs realitzats a partir de totes les dades registrades confirma l’existència d’una correlació directa entre el nombre d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic per cada 1.000 habitants i el pes dels habitatges unifamiliars sobre el total d’habitatge en el municipi. Això vol dir que, fins al moment, els equips d’autogeneració tenen una major penetració en aquells municipis on hi ha més habitatges unifamiliars. A més, l’estudi també conclou que aquesta correlació millora quan hi afegim la variable de la renda familiar disponible bruta per habitant en cada municipi.

L’anàlisi de totes les variables associades a l’autoconsum ha de contribuir al disseny de les polítiques i les mesures més adequades per facilitar el creixement d’aquesta modalitat. A Catalunya, i a iniciativa de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ja s’han posat en pràctica mesures com la simplificació de la tramitació per a les instal·lacions d’autoconsum o la redacció, en col·laboració amb el món local dins el marc de la Taula d’impuls de l’autoconsum, d’un model d’ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica mitjançant bonificacions.

La transició energètica de Catalunya requereix aprofitar el potencial que ofereixen les energies renovables al país en totes les seves modalitats, ja siguin grans instal·lacions de generació o, sobretot, sistemes basats en l’autogeneració a partir de recursos renovables i autòctons, com poden ser la biomassa o l’energia solar. L’impuls de l’autoconsum és un dels eixos de la política energètica del Govern, que té per objectiu assolir la descarbonització de l’economia i la societat catalanes l’any 2050.