image_pdfimage_print

El 78 % dels catalans volen sèries i pel·lícules doblades en català a les plataformes digitals, els canals de televisió tradicional i les sales de cinema. A pràcticament tots els segments de població analitzats, més del 70% diu, en primera o segona resposta, que els agradaria poder trobar pel·lícules i sèries doblades al català. Entre la població que té el català com a llengua habitual el percentatge arriba al 93%. Amb un percentatge del 65% se situa el de la població que té el castellà com a llengua habitual. Són algunes de les dades de detall que es poden trobar a l’Enquesta difosa la setmana passada per la Direcció General de Política Lingüística i que ofereix informació rellevant sobre les preferències lingüístiques dels catalans en l’àmbit del cinema, sobretot en plataformes digitals.

A la pregunta de quines llengües els agradaria trobar en el doblatge de pel·lícules i sèries, el 50 % ha citat espontàniament el català junt amb altres llengües com el castellà (74,9 %) o l’anglès (19,2 %). En primera resposta, les persones amb el català com a habitual (77,6 %), les nascudes a Catalunya (59,9 %), les que tenen 65 anys o més (57,3 %) i les que tenen un nivell d’estudis alt (56 %) són els que més voldrien trobar continguts audiovisuals doblats al català. Destaca també que el 37 % de persones joves (16 a 29 anys) i estudiants mencionen l’anglès com a primera opció de doblatge.

A les persones que no han citat el català en primera opció, se’ls pregunta si els agradaria que a més hi poguessin trobar doblatges en català. Hi han respost afirmativament de manera majoritària, fet que situa la demanda de doblatge en català en conjunt en el 77,6 % (50 % en primera opció i 27,6% en segona). Cal destacar col·lectius que tenen una demanda baixa en primera opció i alta en segona opció, com és el cas de les persones nascudes a l’estranger (22,4% en primera opció i 50,3% en segona), les més joves de 16 a 29 anys (34,7 % en segona opció) i les que tenen el castellà com a habitual (36,5 %).

Publicitat
Publicitat

L’enquesta revela que un 76,3 % dels ciutadans voldrien també subtítols en català. En aquest cas, un 46,7 % han citat espontàniament el català junt amb altres llengües com el castellà (68,4 %) o l’anglès (23,5 %). En primera resposta, les persones que tenen el català com a llengua habitual (72,2 %), les nascudes a Catalunya (55,3 %), i les que tenen un nivell d’estudis alt (58,1 %) són els que més voldrien trobar productes audiovisuals subtitulats en català. En aquest cas, les persones de 65 anys o més no destaquen per una preferència lingüística si no pel fet que representen el percentatge més alt de població que no mira continguts amb subtítols (18 %).

De la primera i la segona resposta d’interès per disposar de l’opció de subtítols en català es desprès que en tots els segments de població analitzats hi ha àmplia majoria a favor de poder trobar-los en català. Les persones entre 16 i 29 anys, en un 46 % s’inclinen per l’anglès com a primera opció de subtitulació.

L’enquesta de Política Lingüística també revela que quasi el 70 % de la població ha vist el darrer any cinema o sèries per canals de televisió tradicionals: el 62,2 % en plataformes de vídeo a demanda i el 37,7 % en sales de cinema.

Les diferències de consum entre segments de població són importants sobretot segons l’edat ja que entre els menors de 45 anys, el consum de sèries i pel·lícules en plataformes de pagament supera amb claredat al de televisió tradicional.

En primer lloc, les sèries i pel·lícules es veuen més a la televisió tradicional per la població de 65 anys o més (86,1 %), amb nivell d’estudis baix (75,2 %) i jubilat i pensionista (86,4%). Entre la població de 16 a 29 anys (49,3 %) i de 30 a 44 anys (58,5 %) el consum de sèries i pel·lícules a la televisió tradicional és molt més baix.

Les plataformes de pagament són més seguides per la població de 16 a 29 anys (90,7 %) i de 30 a 44 anys (75,8 %), per la que té un nivell d’estudis alt (81,9 %) i persones ocupades (74,8%) i estudiants (90,7%). El consum de pel·lícules en sala és més freqüent entre persones joves de 16 a 29 anys (47,9%) i de 30 a 44 anys (43,9 %), amb un nivell d’estudis alt (54,8 %) i entre estudiants (50,1 %).

El 5 % dels enquestats manifesten interès a subscriure’s properament a algun canal de plataforma de pagament i els menors de 45 anys són els que més pensen a donar-se d’alta properament en alguna televisió de pagament.

Aquestes són algunes conclusions principals de l’enquesta que ha portat a terme la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, mitjançant l’enquesta Òmnibus de l’empresa GESOP.

L’enquesta s’ha portat a terme durant el confinament, la quarta setmana d’abril, a una mostra formada per 1.607 persones representatives de la població de Catalunya de 16 anys i més que porta, almenys, un any vivint a Catalunya. L’error mostral és del 2,5 % i el nivell de confiança és del 95,5 % i p=q=0.5.