Secretariat Nacional de l’Assemblea reunit en un Ple ordinari a Sant Boi de Llobregat | ANC
Secretariat Nacional de l’Assemblea reunit en un Ple ordinari a Sant Boi de Llobregat | ANC
image_pdfimage_print

Fins a 126 sòcies i socis han presentat candidatura a les eleccions al Secretariat Nacional de l’Assemblea. Aquest fet demostra la bona salut interna i de participació de què gaudeix l’Assemblea en aquests moments.

Les candidatures que s’han presentat es divideixen de la següent manera:

– 29 candidatures al Bloc Nacional, en el qual s’escolliran 13 secretàries i secretaris.
– 84 candidatures al Bloc Territorial, en el qual s’escolliran 57 secretàries i secretaris.
– 9 candidatures al Bloc Sectorial, en el qual s’escolliran 5 secretàries i secretaris.
– 4 candidatures al Bloc Jove, en el qual s’escolliran 2 secretàries i secretaris.

Publicitat
Publicitat

Ara caldrà que cada candidata i candidat aconsegueixi l’aval de dues Assemblees de Base, per tal que la seva candidatura esdevingui formal. Les Assemblees de Base a les quals s’hagi sol·licitat un o més avals es reuniran entre el 8 i el 15 de maig per prendre la decisió. Les candidatures que no obtinguin els avals necessaris tindran l’oportunitat d’intentar-ho de nou, entre el 16 i el 19 de maig.

Del 20 al 23 de maig, la Junta Electoral revisarà que les candidates i els candidats compleixin els requisits reglamentaris per ser-ho. Feta aquesta comprovació, el 24 de maig, la Junta Electoral proclamarà les candidatures admeses provisionalment i les publicarà al web de l’Assemblea només accessible a sòcies i socis. Aquelles candidatures que no apareguin a la llista, podran presentar reclamacions, que seran resoltes per la Junta Electoral entre el 27 i el 28 de maig. El 29 de maig es publicaran les candidatures definitivament admeses.

Avui, també s’ha publicat el cens definitiu per a les eleccions al Secretariat Nacional de l’Assemblea, que està format per 44.981 sòcies i socis, 400 persones més que a la darrera Assemblea General Ordinària. Tot i que actualment la massa social de l’Assemblea està formada per 49.530 membres de ple dret i 49.700 simpatitzants, per poder votar a les eleccions al Secretariat Nacional cal estar inscrit com a membre de ple dret de l’entitat des del 24 de desembre de 2019 i trobar-se al corrent de pagament el 18 d’abril de 2020.