image_pdfimage_print

Llum verda al Decret pel qual s’aprova el Reglament d’armes del cos d’Agents Rurals (CAR) que pretén reforçar-ne la seguretat i regular la tipologia d’armes i el seu ús. La nova normativa regula els requisits per poder-les utilitzar, la formació, les condicions i totes aquelles mesures de seguretat necessàries que cal adoptar.

L’aprovació d’aquest Reglament d’armes és una de les principals accions previstes en el Pla estratègic del cos d’Agents Rurals, que s’afegeix a altres mesures en aquest àmbit com ara l’adquisició d’armilles antibales, la formació específica en tècniques de seguretat i autoprotecció, nous procediments de treball i convenis de col·laboració amb altres cossos policials.

La normativa del cos de l’any 1988 establia específicament que el CAR era un cos armat; posteriorment, la Llei de 2003 va establir l’ús d’aquest armament només en aquelles actuacions que ho requerissin, i també que s’havia de determinar reglamentàriament quin havia de ser aquest armament.

Publicitat
Publicitat

El Decret s’estructura en 5 capítols, dividits en 26 articles. El capítol 1 recull com a novetats més rellevants les seves finalitats, les definicions i la titularitat de les armes i l’establiment d’una base de dades que incorpori tota la informació. El capítol 2 regula els tipus d’armes de dotació, de gestió i defensa, i la seva administració. El capítol 3 habilita l’ús d’armament en determinades condicions i la seva assignació, i també els comandaments competents en la matèria. El capítol 4, referent a la formació i les condicions, regula les circumstàncies i els requisits per poder dur armament, entre els quals les proves, les revisions psicotècniques, l’aptitud i la retirada provisional o definitiva. El capítol 5 regula les mesures de seguretat que cal assumir com a pròpies del cos, com ara el dipòsit de les armes de foc, l’assignació, la tramitació i la renovació.

El Decret entrarà en vigor vint dies després que hagi estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Va ser sotmès a la consulta pública prèvia a la seva elaboració, es va efectuar el tràmit d’informació pública, es va debatre i consensuar el seu text amb els diferents sindicats i amb l’associació professional i tothom va poder fer-hi les aportacions que considerava convenients per poder dotar el cos d’Agents Rurals d’un reglament d’armes pendent des de l’any 2003.