image_pdfimage_print

A la ciutat de l’Alguer, l’alguerès conviu amb l’italià, llengua majoritària, i amb el sard. Catalunya i l’Alguer comparteixen el català com a patrimoni cultural. El 77,2% de la població adulta resident a l’Alguer afirma que vol saber i fer servir el català i el 92,3% està a favor de la introducció del català i el sard a l’escola. Són dues de les dades rellevants de l’Enquesta d’usos lingüístics a l’Alguer 2015, que la directora general de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa, i el síndic de l’Alguer, Mario Bruno, han presentat avui en aquesta ciutat sarda.

Sobre aquesta enquesta, Ester Franquesa ha afirmat: “Tenim un bon diagnòstic de la situació lingüística a l’Alguer i el repte de promoure mesures que enforteixin la llengua que Catalunya i l’Alguer comparteixen. És un estímul per a noves accions de coordinació i col·laboració entre els operadors socials i institucions públiques i privades del territori i de tot el domini lingüístic.”

A l’Alguer el 88,2% de la població declara entendre l’alguerès, el 50,5% que el sap parlar, el 35,6% que el sap llegir i el 8,1% que el sap escriure. Quan s’aprofundeix en l’anàlisi dels coneixements lingüístics, la població que diu entendre bé l’alguerès és el 72,1%, el 30,7% diu parlar-lo correctament, el 26,1% el llegeixen bé i el 3% diu tenir capacitat d’escriure amb grafia normativa.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets

Les dades sobre la llengua inicial, la primera en què aprenem a parlar, reflecteixen un domini majoritari de l’italià i constaten que el procés d’interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional de l’alguerès, que va començar els anys 60s, es manté. El 24,1% té l’alguerès sol o compartit com a llengua inicial, però només el 8% el parla amb els fills sol o compartit i el 13% parla principalment l’italià amb un ús minoritari d’alguerès, que redueix les possibilitats que els fills l’adquireixin en l’entorn familiar. Com a llengua habitual, l’alguerès representa el 18,5%, percentatge que creix fins al 26,1% com a llengua d’identificació. Els usos del català a l’Alguer són reduïts en contextos socials; amb diferència entre els usos personals (amb els amics l’ús prevalent d’alguerès és del 19%, a la llar del 13,4%, amb els companys de feina el 13,1%) i els usos públics (6,1% d’ús prevalent als petits comerços, 1,4% als grans establiments i 3,1% amb l’Administració pública).

La Direcció General de Política Lingüística ha col·laborat amb el Municipi de l’Alguer en l’execució i l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics a l’Alguer en el marc del programa de col·laboració amb els territoris del domini lingüístic, desplegat des de 2013. En aquest marc, la Direcció General també ha col·laborat amb el Consell Departamental dels Pirineus Orientals i l’Institut Francocatalà Transfronterer de la Universitat de Perpinyà en l’execució de l’Enquesta de la Catalunya del Nord. La col·laboració també s’ha estès a la Franja d’Aragó amb el consorci Campus Iberus i el Govern d’Aragó per a l’Enquesta a la Franja. Així mateix, també ha col·laborat amb la Universitat de les Illes Balears i el Govern Balear per a l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears i ha establert acords d’intercanvi mutu de mètodes i d’informació amb els governs de València i d’Andorra.

La primera enquesta d’aquesta onada va ser l’Enquesta d’usos lingüístics a la població realitzada l’any 2013 a Catalunya.

“Els usos lingüístics a l’Alguer” també es presentaran posteriorment a Barcelona per la Direcció General de Política Lingüística el divendres 19 de maig a la seu del Departament de Cultura.