Jordi Sànchez durant la seva intervenció final a l'assemblea general de l'ANC | ANC
Jordi Sànchez durant la seva intervenció final a l'assemblea general de l'ANC del 2017 | ANC
image_pdfimage_print

La celebració de la 5a Assemblea General Ordinària (AGO) de l’ANC, ha atret gran part de l’atenció mediàtica durant aquest darrer cap de setmana. En ella es va aprovar el Codi Ètic, l’actualització del Full de Ruta, i es va informar esquemàticament, és a dir, sense entrar al detall, respecte la Campanya del Referèndum, les mobilitzacions i els actes del proper 11S, Diada Nacional de Catalunya, que pressumptament s’escaurà pocs dies abans de la realització del referèndum d’independència. Concretament, si, com seria aconsellable, es fes en diumenge, restarien només dos dies, el 17 o el 24, si bé aquest darrer coincideix amb la festivitat de la Mercè, patrona de la ciutat de Barcelona.

Aquest és un primer article que analitzarà l’esmentat Full de Ruta de l’ANC, que considerem de gran rellevància. A continuació repassem els tres escenaris principals que hi apareixen.

Escenari 1: Aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica i convocatòria del referèndum i la seva celebració

Publicitat
Publicitat

Lògicament, aquest és l’escenari preferit per l’independentisme, atès que segueix fil per randa el mandat popular i democràtic. Tant l’aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica com la convocatòria de referèndum, “seran entesos per l’ANC com accions d’obediència a les noves lleis catalanes i al poder legítimament constituït el passat 27 de setembre del 2015″. De manera que pressuposa que la legalitat espanyola i les institucions que l’executen, deixaran de ser d’obligat compliment a Catalunya.

Pel que fa al referèndum , l’ANC fixa tres condicions per tal que la votació sigui efectiva i homologable a altres referèndum reconeguts internacionalment.

1) La pregunta ha de ser única i de tipus binari i clara i que requereixi una resposta positiva per accedir a la Independència. Per exemple, podria ser aquesta: Voleu que Catalunya esdevingui una República independent?

2)´L’opció guanyadora ha de ser la que obtingui major nombre de vots, el “Sí” o el “No”.

3) No s’ha de fixar un mínim de participació no d’aprovació, tal i com recomanen el Consell d’Europa i la pròpia Comissió de Venècia.

Pel que fa a la campanya referendària, l’ANC vol garantir la supervisió internacional, mitjançant la presència d’observadors, que han de ser els suficients per cobrir tot el territori i verificar el capteniment plenament democràtic de totes les parts durant la campanya i la votació.

L’ANC treballarà durant la campanya des de dues perspectives:

i) Una campanya “paraigua” coordinada pel “Sí” a la independència amb totes les entitats  i els partits que vulguin eixamplar l’espai favorable a una nova República catalana.

ii) Una campanya pròpia de reforçament de la imtage guanyadora basada en la convicció que la consecució d’una República Catalana és el millor per a tothom a Catalunya i en la confiança plena que superarem tots els obstacles.

L’ANC també es compromet, en aquest sentit, a impulsar una precampanya (que de fet ja està en marxa), a instar a totes les forces polítiques i entitats sobiranistes a mantenir la unitat d’acció i a treballar de forma conjunta i coordinada. i a intensificiar el treball de projecció a l’exterior, especialment davant dels organismes internacionals.

Finalment, aquest primer escenari culmina amb l’actitud de l’ANC en funció del resultat del referèndum.

En el cas de la victòria del Sí, instarà al Parlament a dura terme immediatament la proclamació de la Independència de Catalunya, i l’inici efectiu del procés de desconnexió amb l’Estat espanyol, amb el ple desplegament de la legalitat catalana i l’efectiu apoderament de les institucions de Govern catalanes. L’ANC, si s’escau, portarà a terme una mobilització popular permanent per garantir que aquesta sigui declarada. Un cop proclamada, l’ANC restarà amatent a les necessitats i requeriments del nou Estat Català, treballant fermament per a la seva consolidació i contribuint a ser garants de la seva sobirania. Un cop consolidat el nou estat, l’ANC convocarà una Assemblea General Extraordinària (AGE) per decidir el seu futur.

En el supòsit d’una victòria del No (és a dir més vots del “No” que de “Sí”), l’actual Secretariat General convocarà una AGE.

Escenari 2: Ingerència a les institucions de govern catalanes per part del govern espanyol, prèviament a l’aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica i a la convocatòria del Referèndum

En aquest cas l’ANC organitzarà les mobilitzacions necessàries perquè el Parlament de Catalunya aprovi la Llei de Transitorietat Jurídica i proclami la Independència, que caldrà ratificar en un referèndum. Les actuacions estratègiques se centraran en:

a) Mobilització ciutadana

b) Activació de l’Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT), que en cas que qualsevol càrrec del Govern de la Generalitat o del Parlament de Catalunya, incloent-hi la inhabilitació del President i d’altres, assumirà la màxima representació legítima, sobirana i institucional per completar el procés d’independència: la realització del referèndum, la capacitat de proclamar la Independència, la nova legalitat i la convocatòria d’eleccions constituents. L’ANC promourà la seva activació.

Escenar 3: Ingerència a les institucions de govern catalanes per part del govern espanyol, posteriorment a l’aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica

En el cas que el govern espanyol impedeixi de qualsevol manera, incloent mesures coercitives l’exercici del dret de vot i la celebració del referèndum, l’ANC només considerarà com a vigent la legislació emanada de la Llei de Transitorietat Jurídica, promourà la participació ciutadana més àmplia possible i donarà suport a les institucions catalanes o, si s’escau, a l’AECAT, per tal que proclamin la Independència i el suport de la comunitat internacional. A més denunciarà davant els governs del món i davant dels tribunals internacionals l’estat espanyol, tot exigint que prevalguin els drets democràtics.