image_pdfimage_print

L’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya han finalitzat la V fase de les obres de restauració de la Muralla de Tarragona situada en el tram de la Baixada del Roser, que va des de la porta d’accés al Passeig Arqueològic fins al Fortí Negre.

El projecte ha estat promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’INCASÒL, el Departament de Cultura i l’Ajuntament de Tarragona dins del programa de l’1% cultural del Ministeri de Cultura. L’obra ha tingut un cost de 318.875,57 € finançats per l’INCASÒL, mitjançant les aportacions del conveni de transferències amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i l’Ajuntament de Tarragona de l’any 2014.

Aquesta és la tercera actuació que s’executa en el tram de muralla de la Baixada del Roser (les anteriors es van executar el 2010 i el 2011) i ha consistit en el reforç estructural dels murs interns de la muralla per evitar possibles enfonsaments, extraient el material de replè que provocava empentes, enriostant la muralla amb una estructura de fusta i substituint el forjat del pas de ronda per evitar l’acció de filtracions de l’aigua de pluja.

Publicitat

També s’ha consolidat el mur extern de la muralla, per assegurarne l’estabilitat i per evitar caigudes de material a la via pública, substituint carreus de pedra recuperada, i rejuntant amb morter calç part de la muralla.

El tram de muralla de la Baixada del Roser patia greus problemes d’estabilitat a causa dels materials que constitueixen el nucli de la muralla. La falta de cohesió i les alteracions produïdes al llarg de la història dels materials de replè del nucli de la muralla han motivat enderrocs dels fulls externs de la muralla i la colonització interna de la muralla per espais habitats.

Arran de la intervenció, s’han realitzat treballs de control i documentació arqueològica que contribueix a ampliar el coneixement històric de la Muralla romana.

Primera obra romana a Hispània

La Muralla és el principal element que defineix Tàrraco com a ciutat. És la primera obra romana que es coneix a Hispània i una de les més antigues que es conserven fora de la península Itàlica. La Muralla romana tenia un recorregut aproximat de 5 km i protegia una àrea de 59 ha. i anava des de la Part Alta fins al port. Actualment se’n conserven 1.300 metres, bona part dels quals es poden visitar en el recinte del Passeig Arqueològic.

Durant la visita totes dues administracions han anunciat ja la propera fase d’intervenció en aquest mateix tram, que finalitzarà la pavimentació del pas de ronda i el reforç estructural, i han conclòs la roda de premsa expressant la ferma voluntat de continuar treballant en noves fases del Pla Director de Muralla, així com d’acomplir-ne l’objectiu final, que serà fer practicable el pas de ronda en tot el seu conjunt.