El Ple ha aprovat la Llei del llibre sisè del Codi civil, que culmina la codificació del dret civil català | Parlament de Catalunya
El Ple ha aprovat la Llei del llibre sisè del Codi civil, que culmina la codificació del dret civil català | Parlament de Catalunya
image_pdfimage_print

El grup majoritari al Parlament de Catalunya, Junts pel Sí, acaba de presentar un seguit de propostes de modificació del Reglament del Parlament. Algunes d’aquestes propostes, però, tenen una especial significació, perquè estan pensades clarament per blindar el procés cap a la Independència, i evitar que puguin ser impugnades per l’Estat espanyol o, que, si s’impugnen, ja no tingui cap mena de conseqüència pràctica, perquè la legislació espanyola ja no tindrà efecte damunt de Catalunya. Junts pel Sí, en aquest sentit, vol tenir diverses opcions per impedir el bloqueig institucional.

Les proposicions de llei per lectura única

Fins ara, només els projectes de llei podien ser aprovats per la via de lectura única. Però no les proposicions de llei, tret si compta amb la unanimitat de tots els grups parlamentaris. Junts pel Sí vol ara modificar l’apartat 135.2 del Reglament del Parlament per tal que les proposicions de llei també puguin ser aprovats per la via de lectura única, fet que fa molt més ràpida la seva tramitació parlamentària. Concretament consistiria la modificació en el fet que només caldria que dos grups parlamentaris li donessin suport i que fos el Ple de Parlament qui acordés la tramitació en lectura única. Cal tenir en compte que els projectes de llei són els presentats pel govern, mentre que les proposicions de llei són presentades pels grups parlamentaris. El procediment de tramitació parlamentària de lectura única es caracteritza per aprovar-se en una sola votació i no s’hi poden presentar esmenes.

Publicitat
Publicitat

Integració de procediments

Una altra proposta de modificació afegeix un nou article al Reglament del Parlament, el 125 bis, que porta per títol “integració de procediments”, i que preveu que quan dues o més iniciatives legislatives de similar contingut es poden integrar en una sola tramitació parlamentària, si els proponents respectius hi donen el vist-i-plau. Llavors, la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, establirà el mecanisme d’integració. Probablement aquesta reforma està pensada per unificar les diferents inciatives legislatives referides a la desconnexió.

Ara caldrà que el Parlament voti la reforma del seu reglament en aquestes i d’altres propostes. Per a l’aprovació cal la majoria absoluta, que està garantida si Junts pel Sí i la CUP voten el mateix.

1 COMENTARI

Comments are closed.