Professor Alfred Maurice de Zayas, l’Expert Independent de les Nacions Unides per a la qüestió d’un Ordre Democràtic Internacional | CCN
Professor Alfred Maurice de Zayas, l’Expert Independent de les Nacions Unides per a la qüestió d’un Ordre Democràtic Internacional | CCN
image_pdfimage_print

En aquesta comunicació, el CCN invoca els criteris i els principis per a l’exercici del dret a l’autodeterminació identificats en l’informe del Professor de Zayas del 2014 a l’Assemblea General (Part IV, paràgrafs 63 a 77, Doc. A/69/272). Així mateix, descriu de manera substanciada l’incompliment de les normes i els estàndards internacionals per part del govern espanyol.

Com és sabut, aquest estiu, el Govern de Catalunya ha fet arribar per primera vegada escrits de denúncia contra l’estat espanyol a diverses instàncies de les Nacions Unides i del Consell d’Europa. Tanmateix, les autoritats catalanes s’han limitat a protestar per les violacions de “drets fonamentals” i els atacs personals contra els polítics independentistes. El govern català no s’han queixat, directament o indirectament, per la flagrant violació del dret de lliure determinació que pateixen els catalans a mans del govern espanyol i de l’aparell de l’estat, incloses les instàncies legals i judicials, com pot ser el tribunal constitucional, que estan controlades i que actuen al servei del Partit Popular.

El Cercle es lamenta que els autors de la denúncia sembla que no s’hagin adonat o no hagin prou rellevant que, a banda de les violacions dels “drets fonamentals” que, ensems amb la corrupció generalitzada del règim polític espanyol, pateixen TOTS ELS CIUTADANS de l’estat espanyol, la repressió i els atacs del govern del PP i de l’aparell de l’estat sota el seu control estan dirigits molt especialment contra el dret a l’autodeterminació dels catalans.

Publicitat
Publicitat

Per la seva banda, en la queixa adreçada al Professor de Zayas, el CCN ha insistit una vegada més en la flagrant i barroera violació per part de l’estat espanyol de les normes i dels principis democràtics internacionalment reconeguts, recollits, entre altres instruments, per la Carta de les Nacions Unides, el Pacte Internacional per als Drets Civils i Polítics i el Pacte per als Drets Econòmics Socials i Culturals que, contràriament al que pretenen els polítics i els “servidors judicials” del PP, inclouen el dret a l’autodeterminació de tots els pobles, i també dels catalans. En tant que norma de “Ius cogens” el respecte del dret dels pobles a l’autodeterminació és d’obligat compliment arreu del món. I també ho és per a l’estat espanyol, segons s’estableix expressament en els articles 10.2 i 96 de la constitució espanyola.

El CCN ha instat l’Expert Independent de les Nacions Unides que demani una condemna formal de les Nacions Unides per la incompatibilitat de les accions que du a terme el govern del PP contra Catalunya amb les obligacions internacionals de l’Estat espanyol, en virtut de la Carta de les Nacions Unides del PIDCP i del PIDESC. Així mateix, el CCN també ha denunciat els atacs, les amenaces, l’assetjament i la repressió política i judicial contra els dirigents polítics i els representants parlamentaris catalans i la campanya deliberada, de “guerra bruta” i “d’ofec econòmic “contra TOTS els catalans, com han posat en evidència les revelacions publicades en els mitjans sobre l’anomenada “Operació Catalunya”.

Finalment, el CCN ha demanat que el Professor de Zayas insisteixi en la necessitat que les Nacions Unides organitzin en col·laboració amb les autoritats catalanes, i especialment amb el Parlament de Catalunya, un referèndum amb plenes garanties i segons els estàndards democràtics més alts, sota llur autoritat quan es tracti de votar sobre futur de Catalunya, tot tenint en compte que aquesta seria la millor estratègia de prevenció dels conflictes i la violència i, alhora, de garantir l’autenticitat i defugir qualsevol controvèrsia sobre l’expressió de la voluntat del poble de Catalunya i facilitar el reconeixement internacional de la República Catalana com a nou estat independent.