Foto de grup de la presentació de CampusRom
Foto de grup de la presentació de CampusRom
image_pdfimage_print

La seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va acollir ahir la presentació de la Xarxa Universitària Gitana de Catalunya, CampusRom. Aquesta iniciativa, promoguda per un grup d’estudiants gitanos, té la voluntat de promoure una educació de qualitat i d’èxit per al poble gitano. En aquest sentit, CampusRom té l’objectiu de generar un grup de suport mutu entre estudiants gitanos i gitanes de Catalunya que necessitin acompanyament durant el seu procés d’accés a l’educació superior i també a aquells que ja estan cursant estudis universitaris o graus formatius. Alhora CampusRom vol donar visibilitat a nous referents per a tot el poble gitano i pel conjunt de la societat catalana.

Objectius de CampusRom

  1. Donar suport, acompanyar i ajudar estudiants gitanes i gitanos majors de 16 anys que estiguin en (o vagin a iniciar) un procés formatiu, especialment cap a l’educació superior, com ara els Cicles Formatius, el Batxillerat, o qualsevol grau universitari, etc.
  2. Fomentar la participació i lideratge d’estudiants gitanes i gitanos que estiguin participant (o hagin finalitzat) algun procés formatiu, especialment dins de l’educació superior.
  3. Oferir assessorament i treballar conjuntament amb organitzacions i / o institucions públiques i privades, amb la finalitat de contribuir a l’èxit educatiu de tot l’alumnat.
  4. Contribuir a la creació i desenvolupament d’una educació intercultural d’èxit, especialment en espais d’educació superior.
  5. Contribuir a la superació dels estereotips i prejudicis que existeixen sobre els diversos grups minoritaris, com ara el Poble Gitano, gràcies a la visibilització de diferents perfils de persones gitanes, especialment joves gitanes i gitanos implicats en processos formatius d’èxit dins de l’educació superior.
  6. Treballar de forma coordinada amb altres xarxes i / o organitzacions a nivell nacional i internacional que treballin per a la defensa dels Drets Humans de grups desfavorits, especialment des de l’educació.