Raül Romeva en una Comissió parlamentària del 9/3/2016
Raül Romeva en una Comissió parlamentària del 9/3/2016
image_pdfimage_print

Malgrat les declaracions de Raúl Romeva del dimarts passat (1/3/2016) en què afirmava que “les competències i atribucions del Departament es mantenen intactes”, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat (4/3/2016) el decret en què s’aprova el canvi de nom del Departament d’Exteriors i s’adapten les funcions del Departament a fi d’evitar la suspensió del Tribunal Constitucional (TC).

El decret afirma que el canvi de nom serà temporal mentre el TC mantingui la suspensió i estableix canvis en les atribucions del Departament. Així, admet que el TC ha suspès competències en “coordinació de l’acció exterior” i  “relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea”, però, en un sentit oposat, el Govern afegeix dues atribucions més al Departament, referides genèricament a articles de l’Estatut sobre relacions exteriors (és a dir, s’empra la nomenclatura concreta de l’Estatut vigent). El decret diu textualment:

“Mentre el Tribunal Constitucional mantingui la suspensió dels articles 1.1 (quant a l’incís relatiu als Afers Exteriors), 3.3.1 i 3.3.2, el Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència passa a denominar-se Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el qual exerceix, a més de les establertes als articles 3.3.3 a 3.3.8, les atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat en els àmbits següents:

Publicitat
Publicitat

a) Les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea, d’acord amb el capítol II del títol V de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
b) Les derivades de l’aplicació del capítol III del títol V de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Durant aquest període transitori, totes les referències al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència que es contenen a la normativa vigent, s’entenen fetes al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.”

Així, d’una banda, Romeva gestionarà les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea, d’acord amb el capítol II del títol V de l’Estatut. Aquestes són ser informat per l’Estat de les reformes dels tractats europeus, participar en els posicionaments de l’Estat davant la Unió Europea (UE), participar en les delegacions espanyoles davant la UE, aplicar el dret de la UE a Catalunya, gestionar els fons europeus en matèries de la seva competència, tenir accés al Tribunal de Justícia de la UE i dirigir la delegació de la Generalitat davant la UE.

I de l’altra banda, també se li atribueixen les competències derivades de l’aplicació del capítol III del títol V de l’Estatut, que són: impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure els seus interessos, establir oficines a l’exterior, subscriure acords en l’àmbit de les seves competències, ser informat dels tractats internacionals que negociï l’Estat, cooperar amb altres regions europees, impulsar polítiques de cooperació al desenvolupament, participar en organismes internacionals com la Unesco i d’altres de culturals, coordinar les accions exteriors dels ens públics catalans i promoure internacionalment les associacions catalanes.