image_pdfimage_print

El Parlament de les Illes Balears s’ha compromès (9/2/2016) “a dur a terme la modificació de l’actual Llei 1/1992, de protecció animal, per regular una protecció integral dels animals tant domèstics com salvatges”. Segons el text aprovat “aquesta modificació hauria de preveure la prohibició dels espectacles taurins en totes les seves formes, així com qualsevol espectacle que causi patiments a un animal i la supressió de qualsevol forma de foment i protecció a través de subvencions, inversions, beneficis fiscals i qualsevol altra forma de finançament públic als espectacles taurins”. També ha aprovat “instar el Govern de l’Estat a abolir totes les ajudes públiques al sector de la tauromàquia, a eliminar la declaració del Bé d’interès cultural o Bé d’interès turístic a tots els espectacles on es maltractin animals, i a aprovar mesures legislatives, administratives i educatives de protecció de la infància d’acord amb el Comitè dels drets dels infants de Nacions Unides, que insta allunyar els menors d’edat de la violència de la tauromàquia”. Finalment, també ha acordat “instar el Govern de l’Estat a aprovar una llei de protecció dels drets dels animals per garantir a tot l’estat uns estàndards comuns per impedir el maltractament animal”.

Així ho ha acordat la cambra a instàncies d’una proposició no de llei presentada pels grups parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent x Formentera) i defensada a l’hemicicle pels parlamentaris Baltasar Picornell, Sílvia Cano, Margalida Capellà, Patricia Font i Silvia Tur.

Conclòs el debat s’ha procedit a la votació separada pels punts de la iniciativa amb el resultat següent:

Publicitat
Publicitat
  • Punts 1 i 2: 31 vots a favor (Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent x Formentera-), 21 vots en contra (Popular, Mixt -Ciudadanos Partido de la Ciudadanía-) i 3 abstencions (El Pi Proposta per les Illes Balears).
  • Punt 3: 34 vots a favor (Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent x Formentera-, El Pi Proposta per les Illes Balears) i 22 abstencions (Popular i Mixt -Ciudadanos Partido de la Ciudadanía-).