image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat reclamar a l’Estat mesures concretes per revertir el dèficit permanent d’inversions a Catalunya. La primera, exigir a l’executiu central els 5.029 milions d’inversió pressupostada i no executada a Catalunya entre els anys 2015 i 2022, a través d’una transferència que compensi aquesta inexecució. El 2015 és quan l’Estat va començar a publicar les dades d’execució de tot el sector públic, incloent-hi la despesa dels ministeris. Anteriorment, només publicava les dades del ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible (anteriorment, ministeri de Foment).

A més de demanar-li les explicacions pertinents per detallar quins han estat els impediments que no li han permès dur a terme les inversions previstes als pressupostos estatals, el Govern requereix que acceleri les encomanes de gestió de les inversions de l’Estat a la Generalitat, per tal d’assegurar-ne l’execució.

El Govern, finalment, insta el govern espanyol a tornar a publicar amb la regularitat deguda les dades de les inversions del sector públic per comunitats autònomes.

Publicitat
Publicitat

Les dades d’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya de l’any 2022 han constatat un cop més la tendència a la baixa observada els darrers exercicis. El percentatge d’execució de les inversions inicialment previstes als pressupostos generals de l’Estat de l’any 2022 ha estat del 43%, el segon més baix de totes les CA. L’any anterior, el 2021, havien estat del 36%.

A més, d’acord amb les dades del primer semestre, l’execució ha estat de només el 16% del pressupost.

Entre els anys 2015 i 2021, l’Estat ha deixat d’executar a Catalunya 3.754 milions d’euros. Si hi afegim els 1.275 milions no executats durant el 2022, la xifra acumulada d’inversió pressupostada i no executada a Catalunya entre els anys 2015 i 2022 se situa en 5.029 milions d’euros. També cal recordar el dèficit d’inversió derivat de l’incompliment de la Disposició Addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya durant el període 2009-2013, que puja un total de 2.951 milions d’euros.