“Earth for All”: un mapa per a un món millor

image_pdfimage_print

El passat mes de setembre, Earth for All va publicar un nou informe del Club de Roma: Earth for All: A Survival Guide for Humanity. El llibre és una guia de supervivència per ajudar a allunyar la humanitat de la catàstrofe ecològica i social.

L’obra no és res més que el resultat de les recerques menades per Earth for All, un col·lectiu de líders pensadors econòmics, científics i defensors, convocat pel Club de Roma, el Potsdam Institute for Climate Impact Research, el Stockholm Resilience Center i la Norwegian Business School. Avui, Earth4All s’ha convertit en una plataforma per connectar i amplificar les veus que volen reconduir les nostres economies. No van pas començar de zero i l’impuls ha anat creixent, doncs, cada vegada més, comunitats i responsables polítics de tot el món estan canviant la manera de pensar sobre l’economia. I la ciència està en el centre del seu treball, repensant el capitalisme i anant més enllà del PIB per assolir un futur segur i pròsper a l’Antropocè.

L’anàlisi de Earth for All es centra en tres sistemes que estan profundament entrellaçats: l’economia, la societat i l’ecologia. O més explícitament: 10 economies regionals, 10 societats regionals i els 9 sistemes de suport a la vida de la Terra.

Publicitat

Es basa en el pensament sistèmic, una branca de la ciència que ha desenvolupat molt en les últimes cinc dècades i les eines de la qual ens ajuden a comprendre la complexitat, els bucles de retroalimentació, els punts d’inflexió i els impactes exponencials.

Coberta del llibre Earth for All.
Coberta del llibre Earth for All.

Al centre de l’anàlisi hi ha dos motors intel·lectuals complementaris que han permès explorar i desenvolupar propostes atrevides per al segle XXI: la Comissió d’Economia Transformacional (Transformational Economics Commission – TEC) i la dinàmica de sistemes Earth4All. En els models Earth4All es poden provar noves idees econòmiques per veure si poden tenir un impacte prou gran a les persones, les regions econòmiques, la natura i el planeta sencer a llarg termini (2050; 2100). D’aquesta manera, els resultats assolits en fer córrer el model Earth4All, poden ser criticats i desafiats pels economistes.

La TEC està integrada per 40 personalitats de diversos àmbits, que comparteixen el fet, cada vegada més reconegut per la literatura, que demostra que els nostres sistemes econòmics actuals creen cada vegada més desigualtats i malmeten els sistemes naturals del planeta. I endemés es fan preguntes com ara: què passaria si el sistema econòmic canviés les seves prioritats, per treballar pel benestar de tots en lloc de treballar per maximitzar el PIB a costa dels ecosistemes, el clima i la confiança de la societat? Què passaria si l’atenció es canviés a la prosperitat a llarg termini per a tots en lloc dels beneficis a curt termini per a uns pocs? Com fer que l’economia passi a ser una eina al servei de la humanitat, més que una finalitat en si mateixa?. Les noves idees econòmiques sobre com aconseguir-ho estan guanyant terreny. Els membres de la Comissió d’Economia Transformacional Earth4All han desenvolupat nous paradigmes per al nostre sistema operatiu econòmic i social.

El nou model Earth4All es basa en els llegats de dos treballs clau. Un és Els límits del creixement (The Limits to Growth), un informe pel Club de Roma, que analitza les qüestions interconnectades i els problemes complexos. Va ser publicat l’any 1972, i era el resultat del treball emprès, l’estiu de 1970, per un equip internacional d’investigadors del Massachusets Institute of Technology – MIT, entorn de les implicacions del creixement continuat que anava experimentant el món. Encara avui, 50 anys més tard, ressonen les seves previsions. I el segon és la publicació a Ecology & Society de la recerca sobre els Llindars planetaris (Planetary Boundaries), donada a conèixer l’any 2009, que va ser liderada per Johan Rockström, antic director del Stockholm Resilience Centre, al capdavant d’un grup de 28 reconeguts científics internacionals. I que s’ha anat actualitzant, des d’aleshores. De fet, al gener de 2022, 14 científics arribaven a la conclusió (publicada a Environmental Science and Technology) que la humanitat ha superat uns quants llindars planetaris relacionats amb els contaminants ambientals i altres “entitats noves”, inclosos els plàstics.

El modelatge a partir d’Earth4All analitza les interaccions quantitatives i causals entre variables ambientals i variables socioeconòmiques, com ara inversions, ús d’energia, impostos, estalvi, educació, desigualtat i confiança social. El model considera més de 700 variables triangulades en el model global i més de 2000 en els models regionals.

Avui sabem que la humanitat ja ha travessat cinc dels nou límits planetaris (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, canvis en els cicles de dos nutrients: el nitrogen i el fòsfor, ús del sòl i noves entitats com ara els plàstics) i els experts estan explorant si s’ha transgredit un sisè llindar (aigua neta).

El model Earth4All serveix per explorar diferents escenaris futurs a la Terra. Es pot utilitzar per respondre preguntes com: què passa si les societats adopten polítiques per redistribuir la riquesa de manera més justa, o si no ho fan?

El nou informe al Club de Roma diu clarament que el sistema econòmic continua estavellant-se i que és l’hora d’instal·lar un “nou sistema operatiu”. La publicació Earth For All és alhora un antídot contra la desesperació i un full de ruta cap a un futur millor, ja que utilitza una potent modelització informàtica d’última generació per explorar polítiques que poden oferir el millor benefici per a la majoria de la gent, presenta cinc canvis extraordinaris per aconseguir la prosperitat per a tots dins dels límits planetaris en una sola generació. Els resultats de la modelització indiquen que la caiguda del benestar i l’augment de les tensions socials augmenten el risc de col·lapses de la societat en l’àmbit regional.

En la publicació es presenten dos escenaris alternatius: 1r) l’escenari “massa poc, massa tard” i 2n) l’escenari “el salt gegant”. En ambdós casos es descriu el que podrien significar per al nostre futur col·lectiu. Es plantegen cinc passos per canviar el sistema que podrien revertir la pobresa i la desigualtat, treure de la marginació a les persones marginades i transformar els nostres sistemes alimentaris i energètics per al 2050. En resum, un camí clar per reiniciar el nostre sistema econòmic global perquè funcioni per a totes les persones i el planeta. Earth For All és una mirada profunda per a temps incerts i un mapa esperançador per a un futur millor.