La Mesa reunida aquest dimarts al matí | Font: Parlament de Catalunya
La Mesa reunida aquest dimarts al matí | Font: Parlament de Catalunya
image_pdfimage_print

La Mesa ha admès aquest matí a tràmit, amb 3 vots a favor (JxCat i CUP), 2 en contra (PSC) i 1 abstenció (ERC), una iniciativa legislativa popular (ILP) que proposa una proposició de llei de declaració d’independència de Catalunya, promoguda per dirigents de Solidaritat Catalana per la Independència. El partit independentista en un comunicat ha declarat que “projecte nacional d’aquesta envergadura, mereix una voluntat de col·laboració que n’estigui a l’altura” i ha mostrat la seva voluntat d’obrir la iniciativa a tots els partits i entitats independentistes.

A partir d’ara, pot començar el procediment previst perquè els promotors de la ILP iniciïn la recollida d’un mínim de 50.000 signatures de suport, necessàries perquè la proposició de llei continuï tramitant-se. La comissió promotora haurà de presentar a la comissió de control de les ILP els plecs per recollir les signatures. Un cop els plecs estiguin validats i segellats, podrà començar la recollida de firmes, i tindrà un termini de 120 dies hàbils per assolir-les, prorrogables 60 dies més per causes justificades.

Si la comissió promotora assolís les 50.000 signatures, degudament autenticades, la comissió de control ho hauria de comunicar a la Mesa perquè s’iniciés la tramitació pròpiament parlamentària de la proposició de llei. Aleshores, els grups hi podrien presentar esmenes a la totalitat, i el ple n’hauria de fer el debat de totalitat en el termini de quatre mesos. Si superés aquest debat, la iniciativa continuaria la tramitació en ponència i comissió fins al debat i votació finals al ple.

Publicitat
Publicitat

La comissió de control de les ILP, que vetlla per la regularitat del procediment de recollida de signatures, està integrada per tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tres catedràtics de dret constitucional o de ciència política i tres juristes. El secretari d’aquest òrgan és un lletrat del Parlament.

L’informe, de caràcter consultiu, que ha fet el lletrat secretari de la comissió de control sobre aquesta ILP conclou que la iniciativa no compleix amb les condicions que estableix la llei de les ILP per poder ser admesa a tràmit, en considerar que no se cenyeix a l’àmbit estricte de les competències de la Generalitat.

Altres punts
En la reunió d’avui, la Mesa també ha admès a tràmit el Decret llei 1/2024, del 13 de febrer, d’increment de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya per a mitigar situacions de necessitat i privació econòmica de la ciutadania de Catalunya, que el ple haurà de validar o derogar com a molt tard el 27 de març, i una proposició de llei de la zona escolar única, presentada per Vox.

Entre altres punts, el màxim òrgan de govern de la cambra també ha acordat remetre a la fiscalia la incompareixença d’Iván Redondo, director del Gabinet de la Presidència del Govern d’Espanya entre el 2018 i 2021, davant la Comissió d’Investigació sobre l’espionatge de representants polítics, activistes, periodistes i llurs familiars per part del regne d’Espanya amb els programes Pesgus i Candiru. El president de la comissió, Josep M. Jové, va posar en coneixement de la Mesa aquesta incompareixença després que Redondo, citat en qualitat de testimoni, no comparegués ni arran de la primera citació, el 26 de gener, ni de la segona, el 8 de febrer.