image_pdfimage_print

El Departament de Cultura, a través de la Secretaria de Política Lingüística, convoca una nova línia d’ajuts per promoure actuacions específiques per fomentar la llengua catalana en l’àmbit de l’empresa a Catalunya. Les empreses podran sol·licitar els ajuts entre el 6 i el 21 de febrer, i hauran de dur a terme les accions objecte d’aquests ajuts dintre de l’any 2024.

Les bases d’aquestes subvencions especifiquen que aquesta línia d’ajuts van destinades a tres tipus d’actuacions. En primer lloc, l’elaboració d’un pla lingüístic d’empresa i la posada en marxa d’accions per a l’increment de l’ús del català en l’entorn laboral i per a l’oferta de productes i la prestació de serveis, a partir d’una anàlisi de la situació de la llengua i de necessitats identificades. En segon lloc, promou la incorporació del català en els productes i serveis de l’empresa, en activitats laborals i en documentació mercantil, laboral, de comunicació i màrqueting. I finalment, també inclou el foment del català en l’exercici professional, especialment les adreçades a personal amb coneixements bàsics de català, i que afavoreixin la interacció en aquesta llengua.

Les accions concretes poden ser de caràcter molt divers. Es poden dur a terme accions dirigides al personal de l’empresa, sobretot per a capacitar-lo per a l’atenció presencial i telefònica, tant amb formació formal com a partir d’aprenentatge informal, com el Voluntariat per la llengua o la creació d’altres espais de confiança. També es poden subvencionar accions sobre la documentació i l’etiquetatge, que inclouen des de manuals d’instruccions i informació de salut i seguretat per al client fins als tiquets de caixa i contractes. La catalanització de rètols i de la senyalització en els centres de treball també poden ser objecte d’aquestes subvencions.

Publicitat
Publicitat

Pel que fa als criteris de valoració, les bases estableixen que es tindran en compte tres paràmetres diferents: l’abast de les accions de foment, la qualitat del projecte i la capacitat d’impacte. Quant a l’abast, s’afavoriran els projectes que aconsegueixin una millora integral a partir d’una anàlisi acurada de la situació de la llengua catalana a l’empresa. La qualitat del projecte, per la seva banda, té en compte el disseny, la viabilitat del pla de treball, l’adequació del pressupost i el sistema d’avaluació dels resultats. Per últim, l’impacte del projecte valorarà la magnitud i rellevància del públic potencial del projecte, ja sigui intern –empleats– o extern –consumidors; la perspectiva de continuïtat de les mesures previstes, i la capacitat de transformar amb efectes duradors els hàbits, els coneixements o les actituds envers el català.

Català a l’empresa

Segons l’estudi Emmarca’t, prop del 70 % dels consumidors voldrien que les marques usessin més el català en àmbits com la publicitat, les xarxes socials, l’etiquetatge, l’atenció telefònica o els webs. L’impuls del català en l’àmbit de les empreses és una actuació prioritària per al Departament de Cultura, que ha fixat el foment de la llengua com un dels quatre eixos principals en aquesta legislatura.

Més informació:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-limpuls-de-la-llengua-catalana-a-les-empreses-CLT524?moda=1