image_pdfimage_print

El Govern ha fet balanç de la bateria de 100 mesures “El català, llengua de país”, aprovades el 29 de novembre de 2022 en un Govern extraordinari sobre la llengua. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va comprometre a fer un seguiment trimestral de l’evolució d’aquestes accions. Després dels balanços de març, juny i octubre, avui s’ha dut a terme el del darrer trimestre del 2023.

Segons l’informe elaborat pel Departament de Cultura, que fa un repàs de totes les accions desenvolupades fins ara, 52 de les mesures han complert els objectius durant el 2023, 22 estan en desenvolupament avançat, 20 en desenvolupament mitjà, 4 en execució iniciada i 2 en tasques preliminars.

Les actuacions més destacades de l’últim trimestre (15 d’octubre – 31 de desembre) inclouen:

Publicitat
Publicitat

El naixement de la plataforma 3Cat, que consolida l’enfortiment dels mitjans públics en català iniciat amb el nou Pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals – 3Cat i la renovació de l’antic Club Súper 3, ara SX3. Aquest espai infantil, presentat l’octubre del 2022, s’ha consolidat durant el 2023 i ha aconseguit recuperar el públic infantil i ser líder d’audiència. A més, s’han creat nous canals digitals per arribar a la franja adolescent, com EVA, a banda d’intensificar la difusió dels continguts a les xarxes socials.

El desenvolupament de materials per poder treure’s el carnet de conduir en català. Els Departaments d’Interior i de Cultura han treballat conjuntament per fomentar el català a les autoescoles. S’han subvencionat 13 projectes per a la creació de materials formatius per a la conducció de les principals editorials i empreses del sector; s’han preparat materials per a la recuperació de punts del carnet als centres de sensibilització i reeducació viària; i aquest desembre s’han posat a disposició dels aspirants 750 tests en línia perquè puguin practicar les seves habilitats de conducció en català.

L’increment de l’accés a l’aprenentatge del català per a persones adultes. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha incrementat l’oferta de places disponibles per aprendre català des del nivell A1 fins al C1. Concretament, en la inscripció de desembre de 2023 s’han ofert 29.965 places en un total de 1.371 cursos, un 85% dels quals presencials i la resta en línia. En conjunt, el 2023 s’han augmentat un 7,7% les places respecte al 2022: de 92.933 (2022) a 100.133 (2023).

L’impuls del català en les tecnologies digitals. El projecte AINA avança amb l’objectiu que els nous entorns digitals i tecnològics puguin incloure el català entre les seves llengües de funcionament. Dins d’aquest projecte, s’ha desenvolupat un nou model GPT3 multilingüe, un nou model de síntesi de la parla o un conjunt de dades per instruir models de llenguatge en català, entre d’altres.

S’ha incrementat l’ajut per introduir el català als videojocs. La Secretaria de Política Lingüística va llançar el passat mes d’octubre una nova línia específica per augmentar la presència del català en l’àmbit dels videojocs. La nova línia va dirigida a empreses privades, que poden destinar el finançament a despeses de traducció, correcció, localització, doblatge i subtitulació. L’objectiu de la línia és incorporar la llengua catalana tant en els mateixos videojocs com en tot el seu entorn (continguts descarregables DLC, interfícies de consoles, plataformes de distribució de videojocs, etc.). En la primera convocatòria, de l’any 2023, s’han subvencionat 19 videojocs de diferents gèneres i formats.

Pel que fa al balanç global del 2023, destaquen:

 1. El Govern ha triplicat la inversió en audiovisual en català Davant de la creixent importància de l’àmbit audiovisual en el consum cultural de la població, el Govern ha fet una aposta estratègica per augmentar l’oferta audiovisual disponible en català. Amb aquest objectiu, el Departament de Cultura ha multiplicat per tres la inversió en aquest sector (de 9,9 milions a 32,6 milions d’euros) i ha engegat noves sinergies amb les plataformes de continguts. Com a fruit d’aquesta estratègia, s’ha doblat la quantitat de contingut disponible en llengua catalana a les plataformes: de 1.172 àudios i 1.999 subtítols el 2021 a 3.005 àudios i 3.988 subtítols el 2023, un augment de 1.833 àudios i 1.989 subtítols. A més, també s’ha estimulat la producció de pel·lícules i sèries en català, amb la multiplicació per 5 dels ajuts en cinema i per 12 de la producció de sèries, amb la finalitat de revitalitzar la presència del català en tots els formats audiovisuals.
 2. Ha millorat la posició del català a la universitat. El primer any del desplegament efectiu del Pla d’enfortiment de la llengua catalana ha dut avenços significatius en els àmbits de l’acollida lingüística, la docència, els drets lingüístics i la recerca universitària. El Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una bateria de mesures en el sistema universitari i de recerca per fomentar l’ús del català, amb una inversió total de més de dos milions d’euros.
 3. S’ha fomentat l’ús interpersonal del català a través de campanyes de comunicació D’una banda, durant el darrer trimestre de l’any 2023 la campanya general Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure, ha mogut la cabina de pòdcast de la Queta en 16 poblacions de tot Catalunya. Més de 1.500 persones han participat en el projecte, enregistrant la seva veu dins de la cabina. De l’altra, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha impulsat la campanya “21 dies. D’entrada, en català” a diverses localitats gironines. L’objectiu de les campanyes és sensibilitzar i ajudar a incentivar hàbits que fomentin l’ús del català tant entre els que ja el saben com entre els que l’estan aprenent.
 4. S’ha intensificat la formació lingüística dels docents de primària i secundària. El Departament d’Educació està treballant per augmentar la competència lingüística dels docents de primària i secundària. Al curs 2022-2023 es va incloure el nivell C2 com a mèrit a la borsa de personal docent interí, i en els propers cursos constituirà un requisit per accedir a la funció pública docent. Durant el 2023, s’ha ofert formació de nivell C2 en diverses modalitats formatives a 4.500 docents. Per fer aquesta certificació, s’han contractat 60 docents i 100 col·laboradors per administrar i corregir les proves. També s’ha obert una convocatòria extraordinària de proves de nivell C2 a les escoles oficials d’idiomes.

Noves accions previstes per al 2024

Actualment, diversos departaments estan elaborant plans específics d’impuls de l’ús del català:

El Departament de Salut té avançat el Pla d’impuls al coneixement i l’ús de la llengua catalanaper incrementarlasensibilització,elconeixementil’úsdelcatalàenelconjuntdelsistemasanitari. Precisament, en el marc de la preparació d’aquest pla, ja s’han dut a terme diverses actuacions de promoció de l’ús de la llengua catalana a diferents nivells:

 1. Accions de dinamització a l’Hospital Clínic.
 2. Elaboració d’un document de bones pràctiques lingüístiques per a professionals sanitaris.
 3. Inclusió del programa Voluntariat per la Llengua per als residents sanitaris.
 4. Un pla pilot de llengua i salut en dos centres d’atenció primària de les comarques de Tarragona.
 5. L’aprovació del document marc de política lingüística de l’ICS per part del Comitè Executiu de l’ICS o la designació de referents lingüístics a centres del SISCAT.

El Departament de Drets Socials treballa en un Pla de foment del català per garantir els drets lingüístics dels usuaris dels serveis del Departament a ser atesos i cuidats en català, així com per vetllar per l’aprenentatge del català dels infants i joves en el marc dels programes d’atenció a la infància i l’adolescència. Per preparar aquest pla, s’ha fet una prova pilot de tres formacions a equips directius d’equipaments i serveis propis i de gestió delegada d’atenció a la gent gran, persones amb discapacitat i educadors dels centres d’infància i adolescència.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria està treballant el Pla de foment de l’ús del català, que inclou un centenar d’actuacions per augmentar l’ús del català en l’àmbit judicial i d’execució penal i que es presentarà durant el primer trimestre de 2024. Mentrestant, durant el 2023 ha dut a terme múltiples línies de treball per incrementar l’ús del català a l’esfera judicial:

 1. S’han creat i atorgat 50 beques per a la preparació d’oposicions per fomentar a Catalunya vocacions de jutges i fiscals.
 2. S’han programat cursos de llenguatge judicial i qualitat lingüística, de termes jurídics en català i eines lingüístiques en català per a jutges, magistrats, lletrats i fiscals.
 3. S’ha augmentat el complement econòmic per incentivar l’ús del català en el torn d’ofici.
 4. S’ha creat un grup interdisciplinari per definir noves mesures innovadores en clau de llengua i justícia.
 5. S’ha insistit en la necessitat de la valoració del nivell C1 com a mèrit en la promoció de la carrera judicial.
 6. S’han editat diccionaris especialitzats de terminologia jurídica.
 7. S’ha activat un circuit de consulta i queixes sobre drets lingüístics a l’Administració de justícia, en el marc de la campanya “Fer servir el català no canvia la sentència. Fem justícia al català”, i s’han creat materials divulgatius sobre els drets lingüístics en aquest àmbit.

Paral·lelament, el Govern continua treballant per convertir en una realitat el Pacte Nacional per la Llengua, tal com es va comprometre a l’inici de legislatura, amb l’objectiu de reforçar el consens amb les forces polítiques per establir el que haurà de ser base d’acció per la política lingüística dels pròxims anys.

Enllaços a:

 1. Document “El català, llengua de país
 2. Aprovació de les 100 mesures
 3. Primer balanç
 4. Segon balanç
 5. Tercer balanç
 6. Web 100 mesures