image_pdfimage_print

Comunicat:

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) destaca que la llengua dels valencians no és una ideologia; és un element fonamental de la nostra identitat cultural i lingüística. Associar el coneixement del valencià a una ideologia és una tergiversació injusta i inacceptable de la realitat lingüística del nostre territori.

Anna Oliver, presidenta de l’entitat, diu que garantir l’atenció en valencià és «essencial». «És impossible poder tindre una assistència mèdica de qualitat íntegra i humana, si no es poden garantir els drets dels valencianoparlants. I davant d’això el Govern valencià, en compte de fomentar els drets lingüístics de tota la ciutadania, el que està fent és posar entrebancs i discriminar  part de la població», denúncia de forma pública Oliver.

Publicitat
Publicitat

ACPV expressa la seua profunda preocupació i rebuig davant de les recents declaracions del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que posicionen el coneixement del valencià com un mèrit inferior a la formació acadèmica en el procés de selecció de professionals sanitaris en el País Valencià.

El conseller ha afirmat que el valencià serà considerat com un mèrit, però «inferior a la formació acadèmica». ACPV subratlla que aquesta proposta no només vulnera els drets dels valencianoparlants, sinó que també constitueix una clara violació de la legislació vigent. L’Estatut d’Autonomia del País Valencià estableix de manera contundent en l’article 6 que «ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua», i el punt 3 especifica que la Generalitat Valenciana ha d’«assegurar-ne el coneixement». Amb aquesta mesura, Sanitat incompleix la llei i discrimina els drets dels valencianoparlants.

A més a més, rebutgem de manera contundent la proposta populista que planteja la suposada contradicció entre els mèrits acadèmics i l’excel·lència professional amb el coneixement del valencià. ACPV considera que aconseguir una sanitat d’excel·lència no hauria de ser incompatible amb garantir el dret a ser atés en valencià en tots els àmbits de l’administració pública, incloent-hi la Sanitat Pública. No s’entén que un treballador públic no conega les llengües oficials del lloc on desenvolupa la seua rasca i recordem a la generalitat que el valencià és llengua oficial.

Demanem a les autoritats competents que revisen aquesta proposta discriminatòria i prenguen les mesures necessàries per a garantir que el coneixement del valencià no siga considerat com un mèrit inferior. Recordem a tots els responsables públics que la diversitat lingüística és un valor que enriqueix la nostra societat i que tots els ciutadans tenen el dret de ser atesos en la seua llengua materna sense cap mena de discriminació.

Acció Cultural del País Valencià es manté compromesa en la defensa dels drets lingüístics del poble valencià i continuarem treballant per a garantir que el valencià siga una llengua respectada i valorada en tots els àmbits de la vida pública.