image_pdfimage_print

A continuació, la carta íntegra del President del Consell, Carles Puigdemont:

” L’actual Assemblea de Representants acabarà el seu mandat properament. Al marge de les qüestions estrictament reglamentàries, convé que arribats a aquest moment tracem un balanç de l’experiència, dels aprenentatges i sobretot de la perspectiva de futur que se’ns obre a partir d’ells. El Consell és una institució nova i innovadora, i com a tal està sotmesa a un escrutini molt exigent tant des de dins com des de fora, perquè és el referent sobre el qual s’articula la defensa política i institucional del procés d’independència iniciat amb el referèndum de l’1 d’octubre. L’Assemblea i el Govern ho hem tingut molt present al llarg d’aquests primers dos anys de l’experiència, conscients, alhora, que del resultat n’hauríem d’extreure conclusions per tal de millorar les eines de què ens hem dotat.

Durant aquests dos anys, des de la celebració de les eleccions el mes d’octubre del 2021 fins avui, l’Assemblea ha fet una tasca política d’un valor indubtable: ha dut a terme amb gran eficàcia les seves funcions de codificació, d’impuls i control del Govern i de posicionament polític sobre qüestions essencials per a la culminació del procés d’independència. L’Assemblea de Representants del Consell de la República ha estat i és una experiència d’innovació institucional valenta –una Assemblea parlamentària formada per representants escollits directament per la ciutadania, sense la mediació d’organitzacions polítiques- que ens ha obligat a tots els actors del Consell a fer un profitós procés d’aprenentatge. Amb totes les disfuncions que inevitablement es produeixen quan s’arrenca un projecte nou, i amb les diferents aproximacions que cadascú té a la idea d’assemblea, el balanç és profitós i ens ha d’ajudar a encarar la nova etapa que tenim al davant.

Publicitat
Publicitat

El Govern ha fet en els darrers mesos el seu deure de balanç i reflexió per tal de diagnosticar adequadament el moment que viu el procés d’independència, i identificar les oportunitats que es presenten. Tenim les eines, però les hem de reforçar per fer-les més eficients i eficaces en l’objectiu que dóna sentit a la nostra existència. En aquest sentit, i escoltant moltes veus tant en el si de l’Assemblea com de diferents ciutadans registrats, compartim el missatge que se’ns adreça de focalitzar-nos en l’objectiu final més que no pas en l’organització o el funcionament intern, que, d’altra banda, era una feina imprescindible en el primer període de l’Assemblea, però que no ha estat percebuda com una prioritat del Consell. Hem de focalitzar, doncs, les nostres energies.
Des del Govern hem identificat de manera clara dues prioritats, orientades a preparar-nos en dos àmbits específics:
•La generació de recursos organitzatius que ens permetin dur a terme accions al territori, orientades al seu control.

•La definició dels continguts i de les regles del joc de la República catalana, que han de ser posades a disposició del conjunt de ciutadans i ciutadanes.

En aquest sentit, el Govern creu que cal posar a consulta del conjunt dels registrats a la nostra institució -consulta vinculant, tal com marca el Codi de Mecanismes de Consulta- una proposta de millora organitzativa pensada principalment per atendre aquestes prioritats i perquè quedin clares les funcions dels diferents òrgans. Així, es proposa la creació de dos òrgans de representació amb dues missions ben definides i centrades en dues de les principals exigències que hem rebut en aquests dos darrers anys. A partir de la decisió dels registrats, el Govern haurà de fer efectiva la reestructuració proposada, implementant els nous òrgans i adaptant la normativa actual:

a) una Cambra de representació dels Consells locals i també de les bases del Consell, que tindrà l’objectiu de deliberar i prendre decisions sobre les accions que el Consell ha de fer al conjunt dels Països Catalans.

b) una Cambra l’objectiu de la qual serà l’elaboració de la legislació republicana -és a dir, les lleis de la República- en la qual puguin participar tots aquells experts i professionals necessaris per a aquesta tasca de què compta la base de registrats del Consell.
•En conseqüència, algunes de les funcions de l’actual Assemblea haurien de ser transferides a altres òrgans:

a) l’elecció del president del Govern del Consell passaria a ser responsabilitat del conjunt dels membres del Consell, en una elecció directa en la qual participarien el conjunt dels registrats.

b) la tasca de la regulació normativa interna del Consell passaria a ser responsabilitat del Govern, que en tot cas hauria de sotmetre els diferents Codis que aprovi a la ratificació del conjunt dels registrats.

Com que aquesta reforma modifica l’actual estructura institucional del Consell, des del Govern hem presentat una proposta de consulta a la Sindicatura Electoral i de Processos Participatius amb aquest projecte de reforma substancial, orgànica i normativa. Si la Sindicatura aprova la proposta, la voluntat del Govern és que aquesta consulta es pugui celebrar el més properament possible, durant aquest pròxim mes de setembre.

És per això que el decret de dissolució de l’actual Assemblea de Representants que avui es publica, no fixa encara la data de les properes eleccions fins que es conegui el resultat de la consulta vinculant (el Codi General atorga al president del Consell la potestat de dissoldre l’Assemblea, dissolució que, per la seva naturalesa, no porta associada la convocatòria d’eleccions ni està sotmesa als terminis del Reglament Electoral).

De no fer-se així, les eleccions quedarien convocades automàticament a partir del darrer dia d’agost d’acord amb les actuals regles electorals, obrint així el risc que aquesta convocatòria electoral entri en contradicció amb el resultat (vinculant) de la consulta.

El Consell té marge de millora, i ens hem proposat d’explorar-lo. Creiem que l’evolució del necessari sistema de representació de què ens hem de dotar satisfà moltes de les demandes rebudes per a un millor funcionament de la Institució. És, en tot cas, un pas endavant que ens ha d’apropar a la ciutadania que no està registrada i donar més utilitat al Consell, amb la participació molt més activa de tota la nostra estructura territorial i de tanta gent inscrita que ha fet saber de la seva disposició a posar el seu coneixement i expertesa professionals al servei de l’objectiu fonamental que tenim fixat.

Carles Puigdemont i Casamajó
President del Consell de la República “

1 COMENTARI

  1. Encara hi ha algú que creu amb aquest fantasmagòric i absolutament desprestigat Consell per/de la república i que la immensa majoria dels suposants 100.000 inscrits són usuaris inactius.

Comments are closed.