image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat renovar la subscripció d’un conveni entre la Generalitat i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per determinar els títols acreditatius del coneixement oral i escrit de la llengua catalana que han de ser valorats com a mèrit a l’hora de proveir les places de la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i les audiències provincials.

D’acord amb el futur conveni, el nivell de català requerit com a mèrit per als aspirants a aquestes places passa del B2 al C1 de suficiència del català (o titulacions superiors) que hauran de ser expedides per la Secretaria de Política Lingüística o pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia, Drets i Memòria.

Renovació del conveni de 1999

Publicitat
Publicitat

El CGPJ és qui estableix els criteris de valoració dels coneixements de les llengües cooficials per concursar als òrgans judicials en els territoris on hi ha la cooficialitat d’un idioma diferent del castellà. El primer acord de col·laboració en matèria de normalització lingüística entre el CGPJ i la Generalitat es remunta al 2 d’abril de 1992 i es va actualitzar el novembre del 2000. El Conveni, del qual avui se n’aprova la subscripció, renova el text signat entre les parts l’any 1999 sobre l’acreditació de coneixements de llengua catalana.

Formació del personal docent de l’Escola Judicial

L’Acord, que tindrà una vigència de quatre anys, també establirà la formació del personal docent de l’Escola Judicial. L’objectiu és que els professors i professores de l’Escola Judicial adquireixin un nivell de competència mínima en llengua catalana que els permeti atendre amb més eficàcia qualsevol de les actuacions dutes a terme en català.

Així, el Consell General del Poder Judicial assumeix el compromís d’incloure la formació en llengua catalana dins de l’oferta formativa dels alumnes de l’Escola Judicial, mentre que el Departament de Justícia, Drets i Memòria es compromet a desenvolupar, a través del CEJFE i de la Secretaria per a l’Administració de Justícia, les diferents activitats formatives de català, en modalitat presencial o en línia i emetre els certificats acreditatius dels diferents nivells que assoleixin els alumnes.