image_pdfimage_print

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), dependent del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, participarà activament en el nou projecte impulsat per la Comissió Europea per crear un Servei Geològic per a Europa, liderant dues línies d’actuació relacionades amb l’avaluació del potencial de l’energia geotèrmica a Catalunya i l’ús sostenible dels recursos hídrics subterranis.

L’any 2019, la Comissió va presentar el full de ruta del Pacte Verd Europeu per assolir una economia climàticament neutrael 2050. En aquest marc s’inscriu el nou projecte GSEU (A Geological Survey for Europe), liderat per EuroGeoSurveys (EGS), en què l’ICGC participarà juntament amb altres 47 serveis geològics d’arreu d’Europa. Els propers dies 29 i 30 de setembre tindrà lloc a Brussel·les la reunió d’inici del projecte.

El projecte GSEU, cofinançat pel programa marc Horizon Europe per a la recerca i la innovació, vol contribuir a assolir els objectius del Pacte Verd Europeu, difonent el coneixement dels recursos geològics (energia, aigua, matèries primes) del subsol. Es vol així contribuir a la descarbonització de l’economia, a la protecció del medi i a l’ús sostenible dels recursos.

Publicitat
Publicitat

Inclou actuacions com ara:

  1. Desenvolupar serveis d’informació i de dades geològiques harmonitzades a escala europea, especialment sobre matèries primeres, recursos d’energia geotèrmica i capacitats d’emmagatzematge subterrani de portadors d’energia sostenible (hidrogen, calor i fred) i segrest de CO2. També sobre la dinàmica i la qualitat de les aigües subterrànies en els aqüífers i informació geològica per avaluar la vulnerabilitat de la zona costanera en relació als efectes del canvi climàtic.
  2. Consolidar la Infraestructura Europea de Dades Geològiques (EGDI) per donar accés i difondre de manera permanent els serveis de dades i informació desenvolupats dins i fora del projecte.
  3. Enfortir la xarxa de serveis geològics europeus i desenvolupar-la en estreta cooperació amb els estats membres i la Comissió Europea, per garantir una estructura permanent capaç de mantenir de manera duradora el coneixement i els serveis geològics europeus per donar servei a la ciutadania i a les institucions europees.

Lideratge de l’ICGC

En el marc del projecte, l’ICGC liderarà, juntament amb els serveis geològics de l’estat espanyol (IGME-CSIC) i portuguès (LNEG), la realització del nou ATLES PanEuropeu digital de Capacitats GeoEnergètiques Sostenibles(pan-European Atlases for Sustainable Geo-Energy Capacities) sobre el potencial de l’energia geotèrmica i la capacitat d’emmagatzematge subterrani d’energies renovables a Europa. El nou Atles s’integrarà dins la Infraestructura Europea de Dades Geològiques i servirà per representar les accions de comunicació i difusió de resultats del paquet de treball de GeoEnergia d’aquest projecte europeu.

L’ICGC donarà així un nou pas endavant en els treballs d’avaluació del potencial dels recursos d’energia geotèrmica en el territori de Catalunya i la seva posada al servei de la descarbonització i la transició energètica, a la vegada que facilitarà la seva difusió a través de la nova plataforma de la Unió Europea.

D’altra banda, l’ICGC liderarà la preparació d’una base de dades a escala europea sobre xarxes de monitoratge de la qualitat i quantitat de l’aigua subterrània (European Groundwater Monitoring Database) per a la seva integració en un nou servei d’informació per a la gestió intel·ligent de dades hidrogeològiques europeu. El futur servei d’informació seguirà els coneguts com a principis FAIR (dades trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables).

El sistema, basat en algoritmes d’intel·ligència artificial, s’integrarà també dins la Infraestructura Europea de Dades Geològiques per al seu ús en estudis d‘avaluació, protecció i ús sostenible dels recursos hídrics subterranis d’Europa. Entre d’altres, s’avaluaran les capacitats per a emmagatzematge temporal d’aigua en escenaris de canvi climàtic o l’establiment de patrons hidroquímics de la qualitat de l’aigua subterrània.

A banda d’aquests dos projectes que liderarà l’ICGC, l’Institut també participarà en altres. Així, assumirà tasques per avaluar la vulnerabilitat de la zona costanera, especialment exposada als efectes del canvi climàtic, i per validar nous mètodes desenvolupats en el marc del projecte per a la modelització i visualització 3D de recursos geològics.

Mitjançant la participació de l’ICGC en el nou projecte GSEU, es posarà al servei de les institucions europees i de tota la ciutadania el coneixement geològic dels recursos disponibles a Catalunya, per tal d’impulsar la transició energètica i lluitar contra l’emergència climàtica.

El projecte GSEU tindrà continuïtat amb les activitats realitzades en el marc dels projectes GeoERA que s’han executat entre el 2018 i el 2021 en els quals també ha participat l’ICGC.