image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat signar un Memoràndum d’entesa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, i el municipi de l’Alguer per al desenvolupament d’accions conjuntes de cooperació.

Conscient de la transcendència dels lligams lingüístics i culturals existents entre Catalunya i l’Alguer, el Departament d’Acció Exterior i Govern considera necessari un Memoràndum d’entesa per poder desenvolupar conjuntament accions de cooperació en el terreny de la cultura i la llengua catalana, tant pel que fa a la promoció i difusió com en l’àmbit de l’ensenyament.

El Departament també considera important col·laborar amb l’Alguer per a l’impuls de l’activitat econòmica, turística, esportiva, comercial i de l’ocupació entre tots dos territoris, així com emprendre altres col·laboracions derivades de la proximitat cultural que s’escaiguin dins de l’àmbit de les seves competències.

Publicitat
Publicitat

Amb l’acord d’avui, el Govern autoritza el seu delegat a Itàlia per signar, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aquest Memoràndum d’entesa.

Aquest acord dona compliment a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que en el títol preliminar, article 6, disposa que “la Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres comunitats i els altres territoris que comparteixen patrimoni lingüístic amb Catalunya”. A aquest efecte, s’estableix la possibilitat que la Generalitat pugui subscriure convenis, tractats i altres mecanismes de col·laboració per a la promoció i la difusió exterior del català. I així, en l’article 12 del mateix Estatut, es recull que la Generalitat “ha de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris, pertanyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya”.