image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat signar un Memoràndum d’entesa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, i el municipi de l’Alguer per al desenvolupament d’accions conjuntes de cooperació.

Conscient de la transcendència dels lligams lingüístics i culturals existents entre Catalunya i l’Alguer, el Departament d’Acció Exterior i Govern considera necessari un Memoràndum d’entesa per poder desenvolupar conjuntament accions de cooperació en el terreny de la cultura i la llengua catalana, tant pel que fa a la promoció i difusió com en l’àmbit de l’ensenyament.

El Departament també considera important col·laborar amb l’Alguer per a l’impuls de l’activitat econòmica, turística, esportiva, comercial i de l’ocupació entre tots dos territoris, així com emprendre altres col·laboracions derivades de la proximitat cultural que s’escaiguin dins de l’àmbit de les seves competències.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets
Publicitat

Amb l’acord d’avui, el Govern autoritza el seu delegat a Itàlia per signar, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aquest Memoràndum d’entesa.

Aquest acord dona compliment a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que en el títol preliminar, article 6, disposa que “la Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres comunitats i els altres territoris que comparteixen patrimoni lingüístic amb Catalunya”. A aquest efecte, s’estableix la possibilitat que la Generalitat pugui subscriure convenis, tractats i altres mecanismes de col·laboració per a la promoció i la difusió exterior del català. I així, en l’article 12 del mateix Estatut, es recull que la Generalitat “ha de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris, pertanyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya”.