image_pdfimage_print

L’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC), ha fet públic al seu web un comunicat en relació amb el nomenament d’una nova direcció pel Born Centre de Cultura i Memòria, que reproduïm a continuació.

L’Ajuntament de Barcelona ha fet públic, avui, 31 d’agost de 2021, el nomenament de la nova directora del Born Centre de cultura i Memòria, Sra. Marta Marin-Dómine.”

En primer lloc, l’AMC vol fer constar que el procediment de selecció no ha estat un concurs, tal com afirma la nota publicada per l’Ajuntament, sinó una convocatòria pel procediment de lliure designació, amb tribunal i presentació de projecte. En aquest sentit, l’AMC defensa l’accés a la direcció dels museus mitjançant concursos públics, oberts, amb presentació de projecte i barem de mèrits, i amb tribunals externs, sempre sota els principis de mèrit, capacitat, publicitat, igualtat, transparència i lliure concurrència.

Publicitat

D’acord amb la nota de premsa publicada, el perfil de la persona seleccionada no correspon a l’equipament objecte de gestió, el Born, que és un equipament museístic amb un jaciment arqueològic i una exposició permanent amb col·leccions i que, per tant, hauria de ser gestionat per un especialista en patrimoni cultural.

Tot i no ser un museu registrat com a tal, el Born és, simplement, un museu, i per això l’AMC reclama l’aplicació del decret 232/2001 sobre el personal tècnic i directiu de museus, que determina que han de tenir un director amb titulació superior universitària i els coneixements necessaris sobre museologia i la temàtica del museu (en aquest cas, la Barcelona medieval i moderna).

Ben cert que l’Ajuntament de Barcelona ha decidit associar el Born amb un programa de reflexió sobre polítiques públiques de memòria, d’abast universal.

En aquest sentit, no qüestionem la idoneïtat de la persona seleccionada quant a expertesa a dirigir un programa com l’esmentat. Però no podem obviar que, abans que res, el Born és un jaciment museïtzat visitable, un equipament patrimonial i, per tant, requereix que la persona que el dirigeixi tingui competències i experiència en col·leccions, en museologia i en patrimoni cultural. La directora del Born no només ha de dirigir un programa de memòria; ha de dirigir tot un museu. I no es dedueix, del currículum que s’ha publicat, que la persona seleccionada tingui el perfil necessari.

De la mateixa manera opinaríem si s’hagués escollit un arquitecte per dirigir un hospital, un/una enginyer/a per dirigir un jutjat o un/una advocat/essa per dirigir una obra arquitectònica.

Volem denunciar un cop més l’accés a la direcció d’equipaments patrimonials de persones alienes a la professió museística. Com entitat formada per professionals dels museus no podem acceptar aquesta mala praxi, tal com ja vam manifestar el 15 de juliol en relació amb el nomenament del nou responsable dels espais de memòria de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).

Barcelona a 31 d’agost del 2021″