image_pdfimage_print

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 18.312,4 milions d’euros al primer trimestre del 2021, xifra que representa un augment del 10,8% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’agrupació dels productes industrials segons l’esforç en recerca i desenvolupament (R+D) mostra que tots els grups augmenten les vendes a l’estranger. Els productes d’alt contingut tecnològic han augmentat un 3,2%, els de nivell mitjà alt un 17,2%, els de mitjà baix un 7,9% i els de nivell baix, un 5,7%.

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia han assolit un valor de 2.291,9 milions d’euros al primer trimestre del 2021, xifra que representa un augment del 3,2% interanual. Aquest augment és degut bàsicament a les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics (18,6%), ja que els productes farmacèutics han disminuït les vendes (‑1,0%), després d’haver registrat valors molt elevats a l’inici de la pandèmia. Per àrees geogràfiques, les vendes d’alta tecnologia han augmentat un 9,5% a la Unió Europea, però s’han vist contrarestades pel descens del 2,2% de les vendes a la resta del món.

Les vendes de productes industrials de nivell mitjà alt han assolit un valor de 8.596,6 milions d’euros al primer trimestre del 2021, xifra que, per segon trimestre consecutiu, s’aproxima als valors d’abans de la crisi sanitària. Aquest augment representa una variació positiva molt elevada (17,2%) en relació amb el mateix trimestre de l’any 2020 i es trasllada a tots els productes d’aquest nivell. Els productes químics augmenten les vendes un 19,0%, els materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles un16,3% i el grup d’altres productes, un 14,7%. Per àrees geogràfiques, les vendes destinades a la Unió Europea (21,2%) han augmentat més que les destinades a la resta del món (11,4%).

Publicitat
Publicitat

Les vendes a l’exterior de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.537,2 milions d’euros, han augmentat un 7,9%. Els grups de productes amb més pes dins d’aquest nivell han augmentat les vendes: cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (15,1%), i productes metàl·lics (8,4%), mentre que els altres productes d’aquest nivell han disminuït (‑12,4%). El comportament de les exportacions per àrees geogràfiques ha estat molt diferent: les destinades a la Unió Europea han augmentat (17,2%), mentre que les destinades a la resta del món han disminuït (‑7,1%).

Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix han augmentat  (5,7%) i han assolit un valor de 4.886,7 milions d’euros. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat un 3,0%, i les destinades a la resta del món un 9,4%.

Les importacions de productes d’alta tecnologia són les úniques que augmenten al primer trimestre (17,2%)

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 18.885,9 milions d’euros al primer trimestre del 2021, xifra que representa una disminució del 2,8% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior. Tots els nivells tecnològics han disminuït les compres a l’estranger, excepte els d’alt contingut tecnològic, que han augmentat un 17,2%. Les importacions de nivell tecnològic mitjà alt han disminuït un 5,5%, les de nivell mitjà baix un 4,5% i les de nivell baix un 7,4%. Per àrees geogràfiques, destaca l’augment de les compres fora de la Unió Europea de productes d’alt contingut tecnològic (26,9%).