image_pdfimage_print

Aquest mes d’abril, el Departament de Cultura obrirà, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), una nova línia d’ajut dotada amb 120.000 euros per donar suport a la creació o a la continuïtat de projectes de podcasts en llengua catalana o occitana que tractin temes relacionats amb la cultura: l’audiovisual, les arts visuals, les arts escèniques, la música, els videojocs o el llibre. També poden accedir a l’ajut els podcasts que parlin de la relació de l’art i la cultura amb la tecnologia i la innovació i els de ficció narrativa.

Els projectes subvencionables inclouen, d’una banda, la compra de material tècnic per fer possible la producció del podcast i, de l’altra, la realització d’una temporada de podcast. Per a ambdues modalitats de l’ajut cal, a més, complir els requisits i les condicions següents:

  1. Que la persona sol·licitant sigui titular dels drets per explotar els continguts relacionats amb el projecte de podcast
  2. Que cada episodi tingui una durada mínima de 20 minuts
  3. Que la temporada consti d’una sèrie d’un mínim de 10 episodis, excepte en el cas de podcasts de ficció narrativa, que han de tenir un mínim de 6 episodis
  4. L’emissió del podcast ha de tenir lloc en el període que indiqui la convocatòria corresponent
  5. Que el podcast estigui allotjat en una plataforma especialitzada en la distribució de podcasts. En el cas que s’hi accedeixi només des d’una plataforma privada, aquesta ha de tenir un mínim de 15.000 visites mensuals justificables
  6. Només es pot presentar una sol·licitud a cada convocatòria per a un únic projecte de realització d’una temporada de podcast i una sol·licitud cada tres anys per a l’adquisició de material tècnic per realitzar un podcast

El podcast no es pot emetre per ràdio abans d’una setmana d’haver estat publicat al web o a la plataforma especialitzada. La quantia de la subvenció és d’un màxim del 100 % de la despesa prevista pel sol·licitant respecte del pressupost de desenvolupament del projecte, amb un límit pel que fa a sol·licituds per a la compra de material tècnic de 2.000 euros, i de 300 euros per episodi —amb un màxim total de 5.000 euros— pel que fa a les sol·licituds per a la realització d’una temporada del podcast.

Publicitat
Publicitat

Aquesta nova línia a més, preveu una puntuació específica addicional per a aquells projectes liderats per dones, siguin directores o guionistes. El foment de la igualtat de gènere és, de fet, un dels eixos estratègics de l’ICEC el 2021, així com la llengua, la digitalització, la diversitat territorial i la sostenibilitat.

2020 i 2021: l’hora dels podcasts
Es defineix podcast com una sèrie d’episodis en format d’àudio digital amb una periodicitat definida que es poden descarregar per ser escoltats a ordinadors i reproductors portàtils a través d’un sistema de subscripció.

El desenvolupament de nous mitjans tecnològics està canviant com es viu i com es consumeix la cultura en el segle XXI. L’expansió clara, els darrers anys, dels telèfons mòbils com a eina no només —i cada cop menys— d’ús com a telèfon, sinó principalment com un centre de comunicació, juntament amb el creixement exponencial dels assistents de veu, ha provocat que, en el món digital, la veu hagi esdevingut font principal d’interacció.

Tot i que fa anys que existeixen, l’explosió dels podcasts a Catalunya —i arreu del món— s’ha produït en el darrer any, quan se n’ha multiplicat la producció i el consum. En plena efervescència del format, l’oferta és rica i variada, però tot i així, el nombre de podcasts en català i relacionats amb temes culturals encara és força limitat, i quasi residual en occità. És important, per tant, que a nivell tant d’idioma com de temàtica Catalunya tingui un paper actiu en aquest àmbit que  situï el país en la primera línia tecnològica en el futur proper.

Amb aquesta nova línia es vol ajudar a l’augment dels podcasts culturals, a la professionalització i la millora de la qualitat dels podcasts existents per, d’aquesta manera, guanyar oïdors, tenir més repercussió i arribar a més públic, per consolidar el format en l’ecosistema digital català i ajudar a la creació i desenvolupament d’un nou model de negoci.

El Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC obre el 31 de març les inscripcions a la formació específica sobre podcasts adreçada a les empreses culturals, que tindrà lloc en línia el 16 d’abril.  Es donarà a conèixer la nova línia i s’explicaran els conceptes bàsics per a poder posar en marxa un podcast.

Per altra banda, al maig el Departament de Cultura, a través de l’ICEC, publicarà una nova línia adreçada al sector editorial que donarà suport a l’edició d’audiollibres en llengua catalana o occitana. S’entén com a audiollibre aquell producte digital obtingut mitjançant la gravació de la lectura en veu alta d’un llibre imprès, susceptible de ser reproduït en dispositius electrònics. La línia estarà dotada amb 75.000 euros.