image_pdfimage_print

El Govern de Catalunya ha aprovat per acord de govern la creació de tres bústies ètiques així com la seva anonimització. Aquesta mesuras’instaurarà en un període aproximat de quatre mesos.

L’acord de govern preveu, concretament, la creació de la bústia ètica del Codi de Conducta dels alts càrrecs i del personal directiu, la bústia ètica del Codi de principis i conductes recomanables en contractació pública i la bústia de la Inspecció General de Serveis de Personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així com l’aprovació de les normes reguladores d’aquestes bústies, entre les quals destaca la creació de tres òrgans que vetllaran per al bon funcionament de la gestió i credibilitat d’aquestes canals d’alerta.

Les bústies que queden aprovades avui es duran a terme gràcies a l’acord signat el 10 de març de 2020 entre el Govern i l’Ajuntament de Barcelona. Per fer-ho, es replica una eina promoguda pel grup activista Xnet, que ha assessorat de manera voluntària el procés per garantir-ne els requeriments tecnològics i metodològics necessaris perquè la protecció d’aquests alertadors estigui al més alt nivell dels estàndards internacionals.

Publicitat
Publicitat

Les bústies anònimes són un instrument indispensable en la lluita contra la corrupció i un canal electrònic de participació ciutadana segur que protegeix la confidencialitat i l’anonimat de les persones denunciats, conegudes com a alertadores. L’anonimització de les bústies ètiques té per objectiu permetre a qualsevol servidor o servidora públics de l’Administració comunicar conductes dutes a terme a dins de la mateixa administració contraries al dret o a les regles ètiques i de bon govern, sense que el tràmit impliqui haver de revelar la seva identitat.

La bústia ètica obeeix a la necessitat que l’Administració de la Generalitat de Catalunya compti amb un sistema d’integritat institucional complet i efectiu, que garanteixi una gestió pública no només lícita i ajustada a dret, sinó també respectuosa amb els principis i regles ètiques i de bon govern establerts. És en aquest sentit que la decisió signada avui forma part del desplegament del model de governança ètica que impulsa el Govern de Catalunya, recollit en el Pla de Govern i el Pla de Govern Obert d’aquesta legislatura, i fa efectiu el compliment d’una de les vint-i-cinc actuacions recollides en l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, aprovada el 15 de gener de 2020, que impulsa i coordina el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb la implicació del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.