image_pdfimage_print

Els jutges han escrit un total de 20.750 sentències en català durant l’any 2019. Es tracta d’un 8,5 % del total de sentències, un 0,8 % més que el 2018. La demarcació de Girona continua tenint el major percentatge de sentències escrites en català amb un 15,5 %, seguida de Lleida, amb un 11,6 %. En darrer terme se situa Terres de l’Ebre, amb 3,7%, tot i que és la demarcació que més ha crescut, amb un repunt d’1,8 respecte el 2018.

D’altra banda, un total de 653.000 documents de tràmit -actes, citacions, diligències o notificacions- van ser redactats en català durant l’any 2019 en els jutjats dels àmbits civil, contenciós administratiu, social i mercantil. Aquests jutjats són els que, des de precisament el 2019, tenen desplegat el sistema de tramitació processal e-justícia.cat, que inclou totes les plantilles actualitzades dels documents en català. Aquest volum de documents escrits en català representen l’11,5 % del total que van emetre aquests jutjats.

Justícia va posar en marxa el 2019 el Programa d’ús del català (PUC) que puntuava com a mèrit per formar part de la borsa d’interins, però actualment està anul·lat per la sentència del TSJC del 25 de març de 2019. Entre gener i març de 2019 hi van participar uns 300 treballadors de l’Administració de justícia.

Publicitat
Publicitat

El Consell d’Europa ha advertit reiteradament, en els seus últims cinc informes, que el Govern espanyol incompleix la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, la qual compromet els estats signants –entre els quals hi ha Espanya– a garantir l’ús d’aquestes llengües en la justícia, l’Administració pública o els mitjans de comunicació. En relació amb això, el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha instat l’Estat a fer canvis legals per augmentar el percentatge de personal judicial competent en aquestes llengües.

Per altra banda, el Departament de Cultura va presentar la nova línia de subtitulació en català per a Festivals i Mostres de cinema. La nova línia d’ajuts, dotada amb 140.000 euros, s’obrirà el 23 de juny i es tancarà el 30 d’octubre. No té caràcter competitiu i el 100 % de les despeses de subtitulació seran subvencionables: tant la traducció com la correcció, inserció, sincronització i les subtitulacions electròniques. Els festivals hi podran concórrer amb els seus projectes de versió original subtitulada en català i podran obtenir, en cada cas, un màxim de 15.000 euros, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Les bases dels ajuts estableixen que les projeccions de la inauguració i de la cloenda s’han de subtitular en català, llevat que es tracti d’una obra en versió original en una llengua oficial a Catalunya; i també que la difusió (programa, web, catàlegs, xarxes socials…) ha de ser almenys en català. En queden exclosos els festivals i les mostres audiovisuals amb un pressupost superior a 800.000 euros; les sessions de tràilers, els anuncis publicitaris, vídeos musicals i similars, i les sessions esporàdiques de cinema i retransmissions d’esdeveniments culturals (teatre, òpera, concerts, etc.), i els festivals o mostres en l’àmbit acadèmic amb objectius de formació.

Des de 2013, amb el suport de Política Lingüística han subtitulat en VOSC 1.252 llargmetratges i 3.850 curts, és a dir, 5.102 continguts i s’ha fet una inversió de 815.000 euros en suport a festivals, que ha anat creixent els últims anys, des de 100.000 euros que s’hi dedicaven el 2013 als 140.000 que s’hi dedicaran enguany.

El 58% dels festivals associats a Catalunya Film Festival (28 de 48 socis) han subtitulat al català, que han arribat l’any 2019 a 75 ciutats de Catalunya amb 226 llargmetratges i 986 curtmetratges; un total de 1.212 pel·lícules, el 46 % de les projectades en festivals, amb un creixement del 13 % des de 2018. En total l’any 2019 els espectadors de cinema en català al festivals han estat 151.321 (el 54 %), incloses les pel·lícules en versió original i en versió doblada. De les pel·lícules que són en català, el 84 % són en VOSC.

Finalment, el Consorci per a la Normalització Lingüística torna progressivament a la normalitat i obre les portes al públic la setmana en què les diferents regions sanitàries de Catalunya se situen entre les fases 2 i 3 del desconfinament.