image_pdfimage_print

Alfred de Zayas, un expert independent que treballa per a l’ONU per a la promoció d’un ordre internacional democràtic i equitable ha declarat que ‘deplora la decisió del govern espanyol de suspendre l’autonomia de Catalunya’. I ha afegit que ‘aquesta acció constitueix una regressió en la protecció dels drets humans, incompatible amb els articles 1, 19, 25 i 27 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, PIDCP’. Zayas recorda que els articles 10(2) i 96 de la Constitució espanyola, estableixen que els tractats internacionals formen part de l’ordenament jurídic aplicable, de manera que la llei espanyola s’ha d’aplicar de conformitat amb ells.

L’expert, afirma que ‘negar a un poble el dret de decidir sobre l’autodeterminació, negar la legalitat d’un referèndum, usar la força per evitar-lo i prohibir l’autonomia limitada del poble per la via del càstig constitueix una violació de l’article 1 del PIDCP i també del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals’. Contràriament, recorda que resoldre l’aspiració del dret a l’autodeterminació en el seu degut moment és una mesura de preveure conflictes, com ho demostra el fet dels nombrossíssims casos de guerres esdevingudes des del 1945, originades en la negació del dret a l’autodeterminació. ‘Diàleg i negociació política han de ser promogudes per evitar la violència política’.

Per Zayas, la invocació que fa el govern espanyol del principi d’integritat territorial, només és aplicable en el cas d’una amenaça exterior, quan un estat sobirà n’amença la d’un altre estat sobirà. Però no es pot argumentar per impedir el dret de tots els pobles, garantit per l’art. 1 del Pacte Internacional dels Drets Humans, d’expressar els seus desitjos de controlar llurs futurs. ‘El dret d’autodeterminació és un dret dels pobles i no una  prerrogativa que els estats poden concedir o negar’, assegura. ‘En cas de conflicte entre el principi d’integritat territorial i el dret humà d’autodeterminació, aquest preval’.

Publicitat
Publicitat

Si bé reconeix que el dret a l’autodeterminació no és automàtic ni auto-executable, Zayas afirma que és un dret fonamental que la comunitat internacional hauria d’ajudar a implementar.

Finalment, Zayas, conclou en el comunicat que ‘l’única solució democràtica per superar l’impàs, és suspendre les mesures repressives i organitzar un referèndum per saber els desitjos de la població implicada. Un referèndum que ha de ser monitoritzat per la Unió Europea, l’OSCE i observadors privats, incloent-hi el Centre Carter’.

Alfred de Zayas és nord-americà, i és el primer expert independent nomenat pel Consell dels Drets Humans de l’ONU per a la promoció d’un ordre internacional democràtic i equitable, el maig del 2012. Actualment és professor de l’Escola de Diplomàcia de Ginebra. Com a expert, és independent de qualsevol govern o organització i els seus reports representen exclusivament la seva opinió.