Acte públic d’adjudicació de places als candidats | ATC
Acte públic d’adjudicació de places als candidats | ATC
image_pdfimage_print

Ahir va tenir lloc, a la seu de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), l’acte públic d’adjudicació de places als candidats que han superat el procés selectiu per proveir 40 llocs de treball del cos tècnic de gestors tributaris (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya (Resolució VEH/954/2016, de 12 d’abril).

El procés selectiu ha constat d’una fase d’oposició, amb 4 proves de caràcter obligatori i eliminatori, i una prova d’avaluació de les competències professionals; d’una fase de concurs (valoració de mèrits dels candidats), i d’un curs selectiu de formació de més de 200 hores de durada per a les persones que han superat les fases de concurs i oposició.

En l’acte públic d’adjudicació de places, els candidats han triat el lloc de destinació seguint l’ordre de prioritats establert a les bases de la convocatòria i d’acord amb l’ordre de puntuació de la proposta de nomenament.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets
Publicitat

Un cop adjudicats els llocs de treball, el president de l’Agència Tributària de Catalunya, Lluís Salvadó, nomenarà funcionaris del cos tècnic de gestors els aspirants proposats pel Tribunal Qualificador mitjançant una resolució que es publicarà al DOGC a finals de juny. Al llarg del mes de juliol, les persones nomenades prendran possessió i s’incorporaran al seu lloc de treball de l’ATC.

Les 33 persones que han superat totes les fases del procés selectiu integren la primera promoció de funcionaris del cos tècnic de gestors tributaris, propi de l’ATC, creat per la Llei 9/2015, de 12 de juny.

Recentment s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017 (DOGC núm. 7367, d’11.05.2017), que inclou 40 noves places per cobrir llocs de treball dels cossos propis de l’ATC: 40 de gestors tributaris i 24 d’inspectors tributaris. El procés selectiu per proveir aquestes places és previst que s’iniciï a partir del mes de setembre d’enguany.

Actualment l’Agència Tributària de Catalunya està immersa en un procés de creixement competencial i territorial que comporta, entre d’altres, l’obertura de noves oficines arreu del territori català el setembre vinent, i, en aquest marc, la incorporació de nou personal n’ha de reforçar l’estructura i fer possible assumir amb garanties els reptes de futur.

1 COMENTARI

Comments are closed.