image_pdfimage_print

La proclamació de la Independència de Catalunya es podrà fer, en funció dels escenaris, bé com a conseqüència d’una majoria que voti a favor del “Sí” en el referèndum, bé de forma directa, des del poder legítim de Catalunya, que pot ser el Parlament, si s’impedeix coercitivament celebrar-lo, bé l’Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT), si el Parlament -i altres institucions catalanes- és suprimit. En aquest sentit, l’ANC centrarà les seves accions en tres pilars fonamentals:

  • El reconeixement de la legalitat catalana i les seves institucions.
  • La mobilització ciutadana
  • La internacionalització de la proclamació del nou estat.

Un cop proclamada la Independència, l’ANC només reconeixerà la legalitat emanada del Parlament de Catalunya, i serà fidel a les institucions del nou estat: marc jurídic, nova organització institucional i territorial, etc.

La mobilització ciutadana serà clau, i es promourà que tota mena d’associacions de la societat civil s’adhereixin a aquest reconeixement. La mobilització també es demanarà als catalans i catalanes que resideixin a l’exterior.

Publicitat
Publicitat

La difusió internacional del procés i l’èmfasi en el protagonisme de la societat, seran essencials de cara als mèdia globals, les xarxes socials i els centres d’opinió pública. Malgrat aquest èmfasi, s’ha de dir que, per exemple, l’ús de la llengua anglesa, va ser inexistent en els parlament de l’Assemblea General Ordinària (AGO) celebrada dissabte passat a Granollers. Tampoc és present en els materials de propaganda que s’hi repartiren. Això sí, la Comissió Internacional de l’ANC, i les Assemblees Exteriors van ser repetidament esmentades.

La post-proclamació

Un cop superada la fase de la proclamació, i quan es faci efectiu el control complet del país pel Govern, l’ANC centrarà els seus esforços en:

  • Consolidar el nou Estat Català
  • Promoure la participació ciutadana en el procés constituent
  • Promoure la participació en les eleccions constituents

L’ANC no exclou l’aprovació d’un text constitucional provisional, purament instrumental, abans de les eleccions constituents, com a eina de consolidació de la nova administració catalana.

Segons l’ANC, cal garantir que tot el procediment sigui pacífic i no conflictiu. També caldrà fer tots els esforços possibles per aconseguir el màxim de reconeixements, tant europeus com internacionals.

El procés constituent

L’ANC treballarà per dinamitzar al màxim el procés constituent, que preveu un gran debat ciutadà sobre la nova constitució catalana. Un debat que ha de ser cívic i cohesionador. S’hi preveuen quatre fases:

  • Fase democràcia participativa ciutadana, que de fet ja s’està promovent des de fa un cert temps, per part d’un conjunt d’associacions i entitats
  • Fase democràcia participativa amb suport institucional: fase en què els debats ciutadans es fan amb un acord tàcit amb les institucions, i que han de donat lloc a unes conclusions, que hauran de ser la base de partida per a l’elaboració del text constitucional definitiu.
  • Fase democràcia representativa: en la qual el Parlament elaborarà un text constitucional tenint present les conclusions esmentades anteriorment.
  • Fase democràcia directa: un referèndum democràtic per ratificar el text constitucional definitiu.

Finalment, arran la celebració de les eleccions constituents, l’ANC treballarà per aconseguir la màxima participació ciutadana.

El full de ruta també contempla un darrer apartat referit als Països Catalans. L’ANC considera que la Independència del Principat serà un esperó per a la resta de la nació catalana i anuncia que treballarà en el marc de la Confederació d’Entitats Sobiranistes per tal que també assoleixi la sobirania.