image_pdfimage_print

El Ple del Tribunal Constitucional ha comunicat avui que ha estimat per unanimitat l’incident d’execució presentat per l’Advocacia de l’Estat en relació amb la Resolució 263 / XI, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 27 de juliol. Aquesta resolució va ratificar l’informe i les conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, donant continuïtat al procés de creació d’un estat català independent, prèviament declarat inconstitucional pel Tribunal.

Segons el TC, l’estimació de l’incident d’execució suposa, d’una banda, la nul·litat de l’esmentada Resolució 263 / XI, per ser contrària a la Constitució; i, d’altra banda, la deducció de testimoni de particulars a la Fiscalia respecte de l’actuació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i, “si escau, qualssevulla altres persones” per incomplir amb el seu deure d’acatar les decisions del Tribunal.

El Tribunal Constitucional afirma que no es considera cridat a resoldre si la conducta de Forcadell és constitutiva o no d’infracció penal, però sí que pot posar els fets en coneixement del Ministeri Públic a fi que aquest, “si ho estima pertinent, promogui l’exercici de les accions penals que consideri procedents”.

Publicitat
Publicitat