image_pdfimage_print

El Govern de Catalunya ha aprovat avui la creació de quatre noves delegacions a l’exterior: la dels Països Nòrdics, la dels Balcans, la de Polònia i els Països Bàltics, i la de Ginebra. El Consell Executiu amplia la presència exterior de la Generalitat en aquests territoris per promoure i defensar-hi els interessos de Catalunya i amb l’objectiu d’afavorir la internacionalització de la seva economia, cultura i coneixement.

Les delegacions actuaran com a hubs per cobrir àmbits geogràfics

Segons comunica el Govern, el procés d’obertura de noves seus respon a criteris de: presència estratègica, interès nacional, progressivitat, i eficàcia i eficiència dels recursos propis. Aquestes noves delegacions, a excepció de Ginebra, que té un mandat de relacions multilaterals, tindran la capacitat d’actuar com a hubs. S’aposta per deixar de considerar les delegacions com a unitats independents que s’ocupen exclusivament del país on estan establertes i evolucionen cap a un sistema de noves relacions. El desplegament de les noves delegacions s’ha planificat per àmbits geogràfics amb certa homogeneïtat regional, que permeten cobrir així un territori més ampli que el d’un sol Estat.

Delegació del Govern de la Generalitat als Països Nòrdics (Copenhaguen)

Amb aquesta Delegació es vol donar cobertura als cinc Estats del Consell Nòrdic: Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia. Es tracta d’una regió europea actualment no coberta que permetrà exercir la representació i la relació permanent amb les institucions de tres Estats membres de la UE i dos Estats membres de l’EFTA. Catalunya manté una especial relació comercial amb la regió (amb un volum d’exportacions de 940M€ i d’importacions per valor de 1.200 M€) però també cultural. Existeixen dos lectorats de català (Finlàndia i Suècia) i tres comunitats catalanes a l’exterior (Dinamarca, Islàndia i Suècia).

Publicitat
Publicitat

Delegació del Govern de la Generalitat a Polònia i als Països Bàltics (Varsòvia)

Amb aquesta nova oficina es vol actuar a Polònia i la regió bàltica (Estònia, Letònia i Lituània), una àrea d’una influència notable i creixent en el si de la Unió Europea. La ubicació té en compte l’important pes demogràfic de Polònia, es tracta del sisè país més poblat de la UE i la seva influència política i econòmica. Les exportacions (1.300 M€) i les importacions (1.600M€) catalanes a aquesta regió compten amb un important potencial, el 85% d’aquesta relació correspon a Polònia. En l’àmbit sociocultural, l’àrea acull sis lectorats de català (un a Lituània i cinc a Polònia) i una comunitat catalana a l’exterior (Polònia). La regió, a més a més, permet articular noves interaccions amb organismes internacionals que hi tenen la seva seu.

Delegació del Govern de la Generalitat als Balcans (Zagreb)

Aquest hub cobrirà la representació a la zona dels Balcans: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Kosovo, Macedònia, Montenegro i Sèrbia. La Delegació tindrà el mandat de prospecció al conjunt de països de l’Europa sud-oriental (Grècia, Bulgària, Moldàvia i Romania). Aquesta zona d’influència és d’importància estratègica per a Catalunya, atès que inclou diversos Estats de la UE, i és un àmbit geopolític d’important pes regional. És, alhora, un pol d’expansió comercial per a les empreses catalanes, amb el qual existeix una relació sociocultural rellevant, ja que és el punt d’origen de nombroses comunitats estrangeres residents a Catalunya. En aquest sentit, el 2015, les exportacions catalanes a la regió assoliren els 1.500M€, i les importacions, quasi els 1.000M€.

La Delegació del Govern de la Generalitat a Ginebra

Aquesta Delegació se centrarà a representar i desplegar les relacions de la Generalitat davant els organismes multilaterals presents a Ginebra, la ciutat del món que més presència d’organismes internacionals acull. Així, el Govern potencia la relació multilateral, amb l’objectiu de poder participar de les iniciatives endegades per aquests organismes que resultin d’interès per a Catalunya i donar-hi a conèixer, al mateix temps, la realitat del país.

Es completa la creació de delegacions per Europa

La creació d’aquestes seus està recollida al Pla de Govern 2016-2017, que preveu ampliar la xarxa de delegacions exteriors que tenen atribuïda la representació institucional del Govern de Catalunya a partir d’una estratègia gradual basada en eixos prioritaris de l’acció exterior i els principis de: rellevància política i estratègica, intensitat de les relacions econòmiques bilaterals, presència d’organismes internacionals, presència de diàspora catalana, presència a Catalunya de nouvinguts d’aquell país i impacte regional.

Amb l’aprovació aquest desplegament i l’obertura ahir de la Delegació del Govern a Portugal, amb seu a Lisboa, es dóna per completada la creació de delegacions prevista per a Europa.