Façana del Tribunal Constitucional
Façana del Tribunal Constitucional
image_pdfimage_print

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra la Llei de l’Exercici de les Professions de l’Esport de la Generalitat. Aquesta decisió fa que la llei quedi suspesa un mínim de cinc mesos mentre s’estudia la impugnació.

L’executiu espanyol va sol·licitar la mesura de suspensió de la norma, en compliment de l’article 161.2 de la Constitució, perquè considera que la llei catalana vulnera la unitat de mercat i que excedeix les competències de la Generalitat per signar acords internacionals. En concret, opina que la norma excedeix les competències de la Generalitat en facultar la Secretaria General de l’Esport a signar convenis i acords d’equiparació de professionals i competències mínimes amb registres d’altres països de la Unió Europea, perquè Catalunya no té competències per signar acords internacionals. També considera inconstitucional l’obligació que s’inscriguin en un registre els professionals de l’esport que exerceixen a Catalunya sense que quedin exclosos de l’obligació els que exerceixen legalment la seva activitat a altres llocs d’Espanya i vulguin fer-ho també en aquesta comunitat. Això, vulneraria la unitat de mercat i suposaria un element d’inconstitucionalitat perquè vulnera el principi d’eficàcia de l’Estat. La llei recorreguda regula quatre tipus de professions de l’esport: professors d’educació física, monitors esportius, entrenadors i directors esportius, que hauran d’acreditar la seva formació en aquest àmbit a través dels certificats enunciats en la reforma.

Un cop passin els cinc mesos de pèrdua de vigència, i si no ha resolt encara sobre el fons, el tribunal podria prorrogar aquesta suspensió. El TC ha acordat que es traslladi la demanda al Congrés dels Diputats i al Senat, així com al Parlament i a la Generalitat, que disposaran de 15 dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients. L’admissió a tràmit no suposa cap pronunciament sobre el fons del recurs, que el tribunal resoldrà en pròximes dates, segons ha assenyalat el mateix òrgan.

Publicitat
Publicitat