image_pdfimage_print

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en sentència de 9 de desembre de 2015, ha anul·lat parcialment el Protocol d’Usos Lingüístics per al sector sanitari públic a Catalunya i el Protocol d’usos lingüístics per a la Generalitat de Catalunya i el sector públic. La sentència és ferma perquè no ha estat recorreguda davant del Tribunal Suprem per la Generalitat de Catalunya.

Entre altres, el TSJC anul·la, per “contraris a les regles de la cooficialitat lingüística i al dret a la llibertat d’expressió”, els següents mandats: l’obligació d’utilitzar el català com a llengua de comunicació oral entre el personal al servei de la Generalitat així com en dirigir-se als ciutadans durant el seu exercici professional; l’obligació d’utilitzar el català com a llengua de comunicació del personal al servei del sector públic català amb els usuaris; finalment, també anul·la part de l’article que precisa que la documentació interna, com nòmines i contractes, han de ser en català.

La sentència té el seu origen en la demanda interposada per un dels professionals sanitaris de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Publicitat
Publicitat